Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Förbättringar och förenklingar i pensionsavtalen

2017-05 -08

En stor översyn och förändring av våra pensionsavtal är nu i hamn.


För Pactas medlemmar innebär det att vi har en konkurrenskraftig tjänstepensionsplan med låga förvaltningskostnader för våra medarbetare och att avsättningarna till A-Kap-KL kommer att betalas vid fyra tillfällen per år.


En mängd mindre justeringar sker samtidigt. T.ex. är minsta belopp som utbetalas nu 200 kr vilket är en administrativ lättnad.
Pacta har idag mailat ut SKLs arbetsgivarnytt i frågan till er alla.


Läs mer på SKLs hemsida.