Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Fakta om avtalet för räddningstjänst i beredskap – RiB 17

2016-12 -21

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta och Brandmännnens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision har förhandlat fram nya avtal för räddningstjänst i beredskap, RiB 17. Det är ett modernt avtal som kommer att underlätta rekryteringen av beredskapsbrandmän och öka flexibiliteten för både arbetsgivare och arbetstagare.

Att underlätta rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap är nödvändigt. I en allt mer avfolkad glesbygd finns annars risken att beredskapsbrandkårer tvingas att lägga ner. Utanför de större tätorterna är ofta beredskapskåren den enda blåljusverksamhet som finns.


Ersättning för beredskapsbrandmän i RiB 17

Ändringarna i avtalet innebär flera förbättringar för arbetstagarna vad gäller ersättningar m.m. Det har förekommit en del kritik mot avtalet där det bland annat påstås att villkoren har blivit sämre, bland annat vad gäller OB- tillägg och semesterförmåner. Detta stämmer inte. Inga värden har tagits bort ur avtalet.

Däremot har vissa värden fördelats om och därefter har avtalsvärdet också höjts. Ett fåtal arbetstagare som enbart har arbetat kväll, helg eller natt kan komma att tappa viss ersättning på grund av att OB- tillägget har fördelats om. För dessa personer gäller dock en övergångsregel där den eventuella förlusten kompenseras under en period.


Jämförelse av ersättning i RiB 15 och RiB 17

Då den slutliga ersättningsnivån för RiB 17 blir klar först efter avtalsrörelsen 2017 har vi i räkneexemplet nedan använt märket för 2016, dvs 2,2 procent.

Jörgen jobbar som beredskapsbrandman i Klövforsträsk. Ersättningsnivåerna är de som gäller för maj 2017. Jörgen jobbar som beredskapsbrandman med beredskap dygnet runt var tredje vecka. Under beredskapsveckan får Jörgen åka på två larm, ett på dagtid en vardag som vara i 2 timmar och ett larm under helgen som vara i 1 timme. En kväll i veckan, normalt under beredskapsveckan har Jörgen schemalagd övning. Övningen tar i genomsnitt 2,5 timmar vid varje tillfälle.

 

RiB 15 RiB 17
Beredskap 168 h / 1 vecka 4 006 kr 4 384 kr
Övning 2,5 tim 390 kr 407,75 kr
Larm första tim, x 2 478 kr 570,85 kr
Larm följande tim 156 kr 228,40 kr
OB-tillägg första tim x 1 119,50 kr 0 kr
Totalt 5 149,50 kr 5 591 kr

 

Normalt fullgörs 17 beredskapsveckor per år á 168 timmar. För genomsnittligt arbete enligt ovan innebär det för RiB 15 en total ersättning på 87 542 kronor. I RiB 17 ersätts motsvarande tjänstgöring med 95 047 kronor.


Förutsättningar som ändrar inkomsterna

  • IVPA-larm (i väntan på ambulans), ofta i avtal med landstingen ökar antalet larm.
  • Relativ närhet till större städer/heltidsstationer kan leda till att man vid större larm får rycka in och bemanna heltidsstationen.

Semesterersättning

Den förändring som görs av semesterbestämmelsen innebär att samtliga beredskapsbrandsmän som har beredskap under sommarveckorna får en högre ersättning. Tidigare fick enbart de personer som hade beredskap samtidigt som de var lediga från sin huvudarbetsgivare en högre ersättning.


Biltillägg

I det förra avtalet, RiB 15, kunde de som vid larm tog bilen till stationen få ett biltillägg på 300 kronor per beredskapsvecka förutsatt att man lokalt kommit överens om det. Avtalet innebar alltså inte någon ovillkorlig rätt till ersättningen. Ungefär hälften av alla beredskapsbrandmän använde detta tillägg. I det nya avtalet, RiB 17, har biltillägget tagits bort, men motsvarande avtalsvärde som fanns i bestämmelsen används istället till att höja beredskapsersättningen för ALLA beredskapsbrandmän.


Lokala kollektivavtal

Möjligheten att teckna lokala avtal har förtydligats och i vissa delar utökats jämfört med tidigare. En förutsättning för att man ska kunna teckna lokala avtal är att det särskilt framgår i det centrala avtalet. Gör det inte det så kan man inte teckna lokala avtal. I den delen har det inte gjorts någon ändring. Det ser ut precis som tidigare.