Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Branschråd för verksamhetsområdet Utbildning

2016-11 -22

Den 17-18 november bjöd Pacta in verksamhetsområdet Utbildning till ett branschråd. Syftet med branschrådet är att diskutera de senaste frågorna inom utbildningsområdet. Vid detta tillfälle diskuterades bland annat Lärarlönelyftet och Skolkommissionens delbetänkande.

Pacta tackar alla närvarade för ett väl genomfört branschråd och gläds över den positiva återkoppling som vi fått gällande arrangemanget.