Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Bilder från Pactadagarna 2015

2015-09 -15

http://www.kickifotograf.se/

http://www.kickifotograf.se/

http://www.kickifotograf.se/

http://www.kickifotograf.se/