Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Beslut fattat om förordning gällande Lärarlönelyftet

2016-02 -15

Den 11 feb 2016 fattade regeringen beslut om förordningen gällande Lärarlönelyftet.

I samband med beslutet tydliggör regeringen att den extra löneökningen som satsningen avser inte kan utnyttjas av huvudmännen i samband med nyrekrytering. För att kvalificera sig för löneökning med stöd av dessa medel krävs att medarbetaren varit anställd hos arbetsgivaren sedan tidigare. Några ytterligare beskrivningar kring detta har inte presenterats ännu. Pacta och SKL återkommer i frågan så snart det finns mer information.

Förordningen träder i kraft den 22 mars och Skolverket förbereder nu satsningen genom att fastställa bidragsramar och arbeta fram föreskrifter för bidraget och rekvireringen. Statsbidraget kan rekvireras första gången hösten 2016.

För mer information gällande förordningen, klicka på länken nedan.

Regeringens PM gällande Lärarlönelyftet

Pacta har tidigare informerat om promemorian som ligger till grund för denna förordning, klicka här