Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Avtalsrörelse med fokus på kompetensförsörjning

2018-12 -21

Sobona och SKL har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2019 med OFR Hälso- och sjukvård. Nuvarande avtal (som gäller för tidigare medlemsföretag i Pacta) löper ut 31 mars 2019.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, ar överlämnat mål och inriktning till OFR Hälso- och sjukvård inför avtalsrörelsen 2019. En ny huvudöverenskommelse ska förhandlas under våren.

– Vi eftersträvar ett avtal utan angivna nivåer för löneökningar och med ett fokus på lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning. Det är lokalt i dialog mellan chef och medarbetare som lönesättningen ska ske, säger John Nilsson förhandlingschef på Sobona.

– Våra arbetsgivare ska kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att planera och utveckla verksamheten. Avtalen behöver därför ge varje arbetsgivare möjlighet att utforma arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.

Efterfrågan på kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal är stor. De ekonomiska förhållandena är ansträngda hos många arbetsgivare, bland annat på grund av den demografiska utvecklingen och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Det genomförs många olika insatser lokalt i kommuner, landsting och regioner för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Det handlar exempelvis om ökade möjligheter till utbildning med lön och utbildningsanställning, olika lokala arbetstidsmodeller med högre kompensation för arbete under obekväm tid samt anställning av fler undersköterskor för att avlasta och renodla sjuksköterskans roll.

− Det nuvarande avtalet innehåller flera åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att möta kompetensförsörjningsutmaningen. En nyckel till framgång i dessa frågor är på olika sätt stötta och stimulera det arbete som sker lokalt i samverkan mellan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda. Vi ser gärna att ett nytt avtal för hälso- och sjukvården fortsätter på den inslagna vägen, säger Niclas Lindahl.

Fakta

  • Det nuvarande avtalet med OFR Hälso- och sjukvård löper ut den 31 mars 2019.
  • Avtalsförhandlingarna rör omkring 90 000 medarbetare inom Vårdförbundets avtalsområde.


Läs vidare

HÖK 16 OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (PDF, nytt fönster) 

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se