Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Avtalskonferens HÖK 16

2016-12 -09

Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till webbsänd avtalskonferens om överenskommelsen HÖK 16 med OFR:s förbundsområde
Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna). Vid konferensen redogörs förändringar och nyheter i HÖK 16.

Avtalskonferensen riktar sig till förtroendevalda politiker, personaldirektörer/chefer,förhandlingschefer med ansvar för arbetsgivarens samlade löne- och personalpolitik i landsting, regioner, kommuner, kommunalförbund och företag som är medlemmar i Pacta.

Pris är 200 kr per person exkl. moms.

Anmäl dig här.