Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

AD: Region hade rätt att ändra i semesterförläggning

2017-06 -09

Region Östergötland hade rätt att ändra i semesterförläggningen för fem barnmorskor och semesterlagen är inte en del av kollektivavtalet. Det fastslår Arbetsdomstolen (AD).

Region Östergötland hade rätt att ändra i semesterförläggningen för fem barnmorskor och semesterlagen är inte en del av kollektivavtalet. Arbetsdomstolen (AD) avslår Vårdförbundets krav på skadestånd.

− Det var väntat att Arbetsdomstolen bekräftade att semesterlagen inte gjorts till en del av kollektivavtalet. Det har inte funnits någon sådan partsavsikt, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Målet i AD mellan Vårdförbundet och Region Östergötland gällde en ändring av semesterförläggningen sommaren 2014. Arbetsgivaren hade, efter att semestern beviljats, beslutat att flytta på en respektive två semesterveckor för de berörda arbetstagarna. I ett fall hade arbetstagaren fått för sent besked om semesterändringen. Regionen ska därför betala 10 000 kr i allmänt skadestånd till henne för brott mot semesterlagen.

− Arbetsdomstolen konstaterar att lagen ger möjlighet att ändra i semesterförläggningen när det är nödvändigt för verksamheten, på grund av oförutsedda händelser, säger Sophie Thörne.

Läs vidare
Dom nr 33/17, Mål nr A 193/15: Skadestånd för kollektivavtalsbrott


Ett cirkulär som beskriver domen och dess konsekvenser kommer att publiceras inom kort.