Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Nyheter

Sobona, SKL och de fackliga organisationerna inom kommunal och regional sektor inleder nu förhandlingar för att stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning. − Svensk arbetsmarknad förändras i hög......
Läs mer ›

Under påskhelgen har vi avvikande öppettider. Kontoret stänger 13.00 på skärtorsdagen 18/4 och öppnar åter som vanligt på tisdag 23/4 kl. 09.00. Glad påsk från oss på Sobona!......
Läs mer ›

Vi vill värna assistansreformen och att seriösa aktörer inom personlig assistans kan bedriva verksamhet med kollektivavtal. Vi vill tillsammans med regeringen diskutera hur vi kan se till att lagens intentioner......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga organisationerna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett avtal för krissituationer. Målet är att ett avtal ska......
Läs mer ›

Vi på Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation kommer den 13-15 mars att uppdatera vår medlemsdatabas som omfattar vårt medlemsregister. Därför kan vi tyvärr under denna period inte ta emot medlemsansökningar......
Läs mer ›

Sobona erbjuder flera verktyg som stöd för medlemsföretagen att komma igång med och utveckla arbetet med inkluderande kompetensförsörjning. Från och med våren 2019 erbjuds även en webbutbildning och workshop om......
Läs mer ›

I en orolig omvärld växer en trygghetssökande generation upp. I ett digitalt tidevarv ligger unga steget före och ur en polariserad samtid uppstår en samhällsengagerad generation som sedan barnsben är......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har fastställt mål och inriktning inför avtalsförhandlingarna med Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund (BRF). En ny överenskommelse för räddningstjänst......
Läs mer ›

Med anledning av att det 1 januari 2019 infördes ett karensavdrag istället för karensdag har Sobona tillsammans med SKL tagit fram en film med fördjupad information om ändringarna och hur......
Läs mer ›

Sobona och SKL har tagit initiativ till samtal med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Efter bränderna under sommaren 2018 aktualiserades......
Läs mer ›

Med anledning av konferens kommer servicetelefonen vara avstängd eller ha avvikande öppettider under januari och 1 februari 2019. Torsdagen den 17 januari Servicetelefonen öppen kl. 09.00-11.00 Fredagen den 18 januari......
Läs mer ›

I flera branscher råder kompetensbrist och behovet av nya medarbetare är stort. Återvinningsbranschen är en av dem. Sobona arbetar för en inkluderande arbetsmarknad för att säkra kompetensförsörjningen, samtidigt som fler......
Läs mer ›

Sobona och SKL har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2019 med OFR Hälso- och sjukvård. Nuvarande avtal (som gäller för tidigare medlemsföretag i Pacta) löper ut 31 mars 2019.......
Läs mer ›

Den 1 januari 2019 införs ett karensavdrag istället för en karensdag. Ändringen i avtalen görs till följd av en ändring i Sjuklönelagen som syftar till att självrisken vid sjukdom ska......
Läs mer ›

Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Därför erbjuder vi, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, Sobonas ledarskapsakademi......
Läs mer ›

Den 1 januari 2019 införs ett karensavdrag istället för en karensdag. Ändringen i avtalen görs till följd av en ändring i sjuklönelagen som syftar till att självrisken vid sjukdom ska......
Läs mer ›

På grund av tekniska problem är SKL:s lönestatistik inte tillgänglig just nu. Problemsökning pågår, men vid brådskande ärenden kan du maila din personliga förhandlare för att få hjälp med din......
Läs mer ›

Inom kort skickas Sobonas utbildningsprogram för våren 2019 ut till samtliga medlemsföretag. Som ett led i utvecklingsarbetet kommer Sobona från och med 2019 att ta ut en självkostnadsavgift för utbildningar......
Läs mer ›

Beslut har fattats av föreningsstyrelse och bolagsstyrelse i Sobona om att avgiften ska vara oförändrad från 2018 till 2019. Serviceavgiften är alltså 0,25% för 2019 och medlemsavgiften 2000 kronor. -......
Läs mer ›

Vad efterfrågar unga hos arbetsgivare och vilka möjligheter finns för kommunala företag att attrahera morgondagens medarbetare? Svar på detta ges i Sobona-rapporten 2018 som släpps idag. I rapporten presenteras de......
Läs mer ›

Sobona erbjuder flera verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning, däribland praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget. Vår medlem Gävle Energi har använt sig av båda programmen för att både ta emot nyanlända......
Läs mer ›

I samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet började Nodra under 2017 att erbjuda ettåriga anställningar med stöd för nyanlända och långtidsarbetslösa personer som behöver hjälp att ta steget in på arbetsmarknaden. Projektet......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal beviljats statsbidrag om 450 000 kronor från Skolverket för att fortsätta utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal (YA). – Statsbidraget......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, SKL och Lärarnas Samverkansråd, där de båda lärarfacken ingår, är överens om ett nytt avtal för lärarna i kommunal sektor. För att klara skolans kompetensförsörjning......
Läs mer ›

Genom att erbjuda praktikplatser skapas möjligheter för framtida anställningar, rekryteringsbasen kan breddas och framtida kompetensbehov tillgodoses. Därför har Öresundskraft som mål att ta emot 30 praktikanter varje år, däribland nyanlända,......
Läs mer ›

I arbetet med att hitta nya vägar för rekrytering har Luleå Energi uppnått många positiva effekter och kommit långt i att möta framtidsutmaningarna att hitta rätt kompetenser. I grunden handlar......
Läs mer ›

Den 15 augusti hälsade vi våra nya förhandlare Monika Lack och Johan Sommar välkomna till oss på Sobona. Monika Lack kommer senast från Akademikerförbundet SSR där hon arbetade som förhandlare......
Läs mer ›

Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har efter en gemensam ansökan med Gästrike Återvinnare beviljats anslag från Tillväxtverket på nästan 1 000 000 kr. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer......
Läs mer ›

Sobona i Almedalen

2018-07 -10

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Tillsammans med tusentals arrangörer från alla sektorer skapas en unik arena för öppna och kostnadsfria demokratiska mötesplatser som kännetecknas av dialog, debatt......
Läs mer ›

Sobona, SKL och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor. Vissa pensionärer inom kommuner, landsting och......
Läs mer ›

Vår servicetelefon kommer under torsdagen den 14/6-18 att vara stängd pga. konferens. Vi hälsar er varmt välkomna åter imorgon igen, då servicetelefonen är öppen som vanligt.......
Läs mer ›

Under Medlemsdagarna 2018 var det premiär för namnet på den nya sammanslagna arbetsgivarorganisationen: Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. På Münchenbryggeriet i Stockholm gick organisationens första gemensamma arrangemang av stapeln och......
Läs mer ›

Vår servicetelefon kommer under fredagen den 8/6-18 att vara stängd pga. konferens. Vi hälsar er varmt välkomna åter på måndag igen, då servicetelefonen är öppen som vanligt.......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – har bildats genom en sammanslagning av arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta. Idag samlas cirka 400 medlemmar vid Sobonas medlemsdagar och årsstämma i Stockholm och namnet......
Läs mer ›

Att satsa på ledarskapet ligger i tiden. Detsamma gäller att aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare. Under två energifyllda dagar pratade chefer och ledare hos Nacka Vatten och......
Läs mer ›

Alla medlemmar i Pacta är anslutna till Omställningsfonden. Därmed finns också möjlighet att ta del av de 37 miljoner kronor som finns avsatta för kompetensutveckling, omställningsstöd i samband med rehab......
Läs mer ›

Pacta och SKL har kommit överens med Lärarnas Samverkansråd om att tillkalla Aida Hadzialic och Kurt Eriksson som medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal. Aida Hadzialic är konsult och......
Läs mer ›

Pacta och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal. Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31......
Läs mer ›

Härmed kallas till föreningsstämma och bolagsstämma 2018 i den av KFS och Pacta gemensamt bildade arbetsgivarorganisationen. Kallelse har nu gått ut till VD eller motsvarande i samtliga medlemsföretag/organisationer i Arbetsgivarförbundet......
Läs mer ›

- Det är med stolthet och framtidsfokus som vi nu gemensamt tar steget in i en ny organisation. Jag tror att medlemmarna på lite sikt kommer att uppleva att vi......
Läs mer ›

Vår servicetelefon kommer under torsdagen den 26/4-18 att vara stängd pga. konferens. Vi hälsar er varmt välkomna åter på fredag igen, då servicetelefonen är öppen som vanligt.......
Läs mer ›

Det formella överlåtelseavtalet där KFS överlåter sin förening till den nya arbetsgivarorganisationen är idag undertecknat. Därmed är sammanslagningen för att skapa den nya arbetsgivarorganisationen ett faktum. - Det här är......
Läs mer ›

Under onsdagen den 21/3-18 kommer Pactas servicetelefon att genomgå en uppdatering. Framkomligheten kan därmed vara begränsad under dagen. Om problem uppstår går det bra att kontakta din ansvarige förhandlare. Tack......
Läs mer ›

Vi på Pacta/KFS är stolta och glada över att få välkomna dig som medlem till våra första medlemsdagar med förenings- och årsstämma. För första gången möts vi i den nya......
Läs mer ›

Efter sex händelserika och fantastiska år som förhandlare har det blivit dags för mig att anta nya utmaningar. Nu vill jag rekommendera dig att söka tjänsten! Du kommer att vara......
Läs mer ›

Fredagen den 2 februari fattades beslutet att föra samman Pacta och KFS till en gemensam arbetsgivarorganisation. De två arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman och blir en gemensam arbetsgivarorganisation för kommunala......
Läs mer ›

Pacta och SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De pensionärer som fått tjänstepensionen reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån......
Läs mer ›

Pacta/SKL och OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet/Fysioterapeuterna) träffade i slutet av 2016 en avsiktsförklaring om ett partsarbete rörande verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning. Arbetet har pågått under 2017 och parterna har......
Läs mer ›

Per Nordenstam har utsetts till VD för den nya arbetsgivarorganisationen som bildas genom sammanslagningen mellan KFS och Pacta. Per har mångårig erfarenhet som kommundirektör och en bakgrund från flera ledande......
Läs mer ›

Arbetsdomstolen gav Folktandvården i Stockholms län AB rätt mot Diskrimineringsombudsmannen i målet om kortärmad arbetsklädsel i tandvården. - Det är en viktig dom, eftersom arbetsgivare inom vård och omsorg måste......
Läs mer ›

Pacta och SKL har överlämnat mål och inriktning till Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd inför avtalsrörelsen 2018. En ny huvudöverenskommelse ska förhandlas under våren då nuvarande avtal går ut den......
Läs mer ›

Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare och vi hjälper era medarbetare att bli bra handledare utifrån ert företags behov. Tid,......
Läs mer ›

Partiernas parlamentariska pensionsgrupp har lagt fram ett förslag som bl.a. innebär en höjning av lägstaåldern för att ta ut allmän pension och att man ska ha rätt att arbeta längre......
Läs mer ›

Inför jul och nyår brukar vi få många frågor gällande ob-ersättningar. Nedan följer ett förtydligande inför kommande helger. Julhelgen 2017 Ob-ersättning 23/12 kl 18.00 - 27/12 kl 07.00     ......
Läs mer ›

Svante Randlert, föreläsare på Pactas HR-dagar 2017, fick stående ovationer från våra medlemmar som närvarade på nyss nämnda event. Svante är känd för att utmana och utveckla organisationer, något man......
Läs mer ›

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla och alla organisationer ska följa den nya dataskyddsförordningen - GDPR.Bland annat innebär det att alla myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud.......
Läs mer ›

Nu finns mer information om det nya samverkansavtalet, Avtal om samverkan och arbetsmiljö. Via länken nedan finner ni ett kort filmklipp om bakgrunden och målsättningarna med det nya avtalet, samt......
Läs mer ›

Pacta och KFS genomför under hösten/vintern en medlemsundersökning. Syftet är att få er input på vad vi har gjort bra och vad vi kan göra bättre. Det betyder att du......
Läs mer ›

Idag kom en dom om tillsättning av första linjens chef inom ett räddningstjänstförbund, BRF mot Brandkåren Attunda. Arbetsgivaren ansågs ha brutit mot 11 § MBL. Tvisten gällde om arbetsgivaren varit......
Läs mer ›

Pactas HR-dagar med Svante Randlert blev en succé! Vi har tagit fram en film som sammanfattar dagarna och ger en känsla den energi och engagemang vi upplevde i rummet. Hoppas......
Läs mer ›

Styrelsen i Pacta har beslutat att utse Lena Dahl till tillförordnad VD för arbetsgivarförbundet Pacta med tillträde senast den 1 januari 2018. Lena Dahl kommer att fungera som tf VD......
Läs mer ›

Serviceavgiften i den nya arbetsgivarorganisationen kommer att sänkas för KFS medlemmar, från nuvarande 0,30% till 0,25% av medlemsföretagens totala utbetalda bruttolön föregående år. För Pactas medlemmar innebär detta att serviceavgiften......
Läs mer ›

Pactas servicetelefon kommer under onsdagen den 22/11-17 att vara stängd pga. konferens. Vi hälsar er varmt välkomna åter på torsdag igen, då servicetelefonen är öppen som vanligt.......
Läs mer ›

I novemberupplagan av Framtidens Kommuner och Regioner kan du läsa en intervju med Pactas vd Markus Gustafsson och KFS vd Monica Ericsson. Där berättar de mer om sammanslagningen och den nya......
Läs mer ›

Igår samlades cirka 200 ledare från Pacta och KFS medlemmar på Hilton Slussen för en första gemensam konferens. Temat var progressivt ledarskap för framtidens samhällsnytta och dagen fylldes med inspirerande......
Läs mer ›

Det gemensamma arbetet med att forma framtidens arbetsgivarorganisation är i full gång. Pacta och KFS går samman den 1 januari 2018 och visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i......
Läs mer ›

Pacta och SKL har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn med tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö.  Arbetsgivarförbundet Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har......
Läs mer ›

Vi har tidigare informerat om att Pactas styrelses vice ordförande Sten Nordin (M) kommer att lämna sitt uppdrag och bli landshövding i Blekinge. Hans ersättare är nu utsedd och vi......
Läs mer ›

Varmt välkommen till Pacta och KFS första gemensamma konferens den 9 november 2017! Förändring och utveckling är ett normalt och nödvändigt tillstånd i organisationer som ska växa och vill vara......
Läs mer ›

För att skapa en starkare röst går arbetsgivarförbunden Pacta och KFS samman den 1 januari 2018 och visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam organisation......
Läs mer ›

Pacta och KFS kommer den 14-16 november 2017 att tillsammans att medverka på Kvalitetsmässan, Svenska Mässan i Göteborg. Välkommen till monter B05:25 och prata arbetsgivarfrågor, avtal och den stundande fusionen......
Läs mer ›

Nu finns hela Pactas webbseminarium om pensioner och försäkringar att se på SKL Play. I sex avsnitt får ni se och höra vår förhandlare Erik Lardenäs gå igenom grundläggande information......
Läs mer ›

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har nått en förlikning med Brandmännens riksförbund (BRF) i Arbetsdomstolen. Stämningen gällde brott mot fredsplikten. − Det är glädjande att vi har......
Läs mer ›

Pacta + KFS = sant

2017-09 -19

Det gemensamma arbetet med att forma framtidens arbetsgivarorganisation har äntligen påbörjats. Pacta och KFS går samman den 1 januari 2018 och visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige......
Läs mer ›

Vid gårdagens extra bolagsstämma i Pactarb AB beslutades om ny bolagsstyrelse för den nya arbetsgivarorganisationen som skapas genom en sammanslagning av Pacta och KFS. Styrelsen beslutade i enlighet med valberedningens......
Läs mer ›

Pactas servicetelefon kommer under onsdagen den 6/9-17 stänga kl. 11.00 och vara stängd under torsdagen den 7/9-17 pga. konferens. Vi hälsar er varmt välkomna åter på fredagen igen, då servicetelefonen......
Läs mer ›

Ulf Olsson efterträder Heléne Fritzon som ordförande i Pacta. Under måndagen stod det klart att Ulf Olsson efterträder Heléne Fritzon som ordförande i Pacta. Heléne lämnade uppdraget i somras då......
Läs mer ›

Heléne Fritzon har idag utsetts till migrations- och biträdande justitieminister och kommer därmed att lämna sitt uppdrag som ordförande i Pactas styrelse. Vi på Pacta gratulerar Heléne till hennes nya roll......
Läs mer ›

KFS har den 19 juni genomfört en andra omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,4% röstade för, vilket innebär att det formella beslutet om en......
Läs mer ›

Region Östergötland hade rätt att ändra i semesterförläggningen för fem barnmorskor och semesterlagen är inte en del av kollektivavtalet. Det fastslår Arbetsdomstolen (AD). Region Östergötland hade rätt att ändra i......
Läs mer ›

Arbetsgivarförbundet Pacta är överens med Svenska Transportarbetarförbundet, Seko och Fastighetsanställdas förbund om nya treåriga avtal. Heléne Fritzon. − Den långa avtalsperioden ger Pactas företag ökade möjligheter att arbeta långsiktigt och......
Läs mer ›

Bohus Räddningstjänstförbund hade saklig grund för att säga upp en brandman som inte längre kunde rök- och kemdyka efter en hjärtinfarkt. Det slår Arbetsdomstolen (AD) fast i en dom. -......
Läs mer ›

Pacta jobbar hårt för att vara en arbetsgivarorganisation som ger dig stöd att ta dig an framtidens utmaningar genom kompetenshöjande aktiviteter och plattformar för nätverk. I linje med detta instiftades......
Läs mer ›

Den 9 maj 2017 lanserade vi Pactarapporten 2017. ”God ägarstyrning - nyckeln till framtiden” Läs rapporten här.......
Läs mer ›

En stor översyn och förändring av våra pensionsavtal är nu i hamn. För Pactas medlemmar innebär det att vi har en konkurrenskraftig tjänstepensionsplan med låga förvaltningskostnader för våra medarbetare och......
Läs mer ›

Nytt avtal klart med Kommunal idag 170412. HÖK 16 är förlängt med 1 år och löper till och med 2020-04-30 för att komma i fas med övriga avtal på arbetsmarknaden.......
Läs mer ›

Det är med sorg i hjärtat som jag skriver det här, för efter fredagens attentat känns världen lite mörkare. Ännu känner vi inte till alla omständigheter, men vi vet att......
Läs mer ›

RiB 17

2017-01 -31

Det händer just nu mycket runt det nya avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap. Eller deltidsavtalet som det ofta kallas. På några ställen har det inkommit kollektiva uppsägningar. I vissa fall......
Läs mer ›

Välkommen till ett skräddarsytt program för VD:ar i samhällsnyttiga företag i samverkan med SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm. Programmet syftar till att stärka VD:s förmåga och kunskap i......
Läs mer ›

Berghs School of Communication och Mynewsdesk har genomfört en global studie gällande arbete med digitalisering på hög nivå - The Digital PR Revolution. Vilka kommunikativa utmaningar står vi inför idag......
Läs mer ›

Redan nu har vi planerat för Pactas nästa HR-råd - klicka här för att läsa mer och boka in 16-17 mars redan nu!        ......
Läs mer ›

Den 21 november bjöd Pacta in till ett branschråd inom verksamhetsområdet Räddningstjänst. Syftet med branschrådet är att diskutera de senaste räddningstjänstfrågorna på agendan. Vid detta tillfälle gästades vi av inrikesminister......
Läs mer ›

Den 17-18 november bjöd Pacta in verksamhetsområdet Utbildning till ett branschråd. Syftet med branschrådet är att diskutera de senaste frågorna inom utbildningsområdet. Vid detta tillfälle diskuterades bland annat Lärarlönelyftet och......
Läs mer ›

Den 5 april 2017 är det dags - Pactas digitala dag - en nysatsning från Pactas sida då vi vill erbjuda våra medlemmar relevant, professionell och utomordentlig kompetensutveckling. Fokus för......
Läs mer ›

Torsdagen den 6 oktober gick Pactas nysatsning "Pactas ordförande- och VD-dag av stapeln", en dag med fokus på de utmaningar som rollerna ordförande och VD står inför dagligen. Eventet blev......
Läs mer ›

Pacta har den 19 september genomfört Pensionsdagen, ett seminarium i samarbete med KPA. Pensionsdagen är en ny satsning från Pactas sida och är tänkt att vara ett stående event med......
Läs mer ›

Pactas jourtelefon är stängd hela onsdagen den 7 september. Detta beror på en intern utbildning.  ......
Läs mer ›

Medverkade du på Kommek 2016? Kanske besökte du Pactas monter och byggde ett torn? Leta bland bilderna och se om du hittar en bild på dig, om så är fallet......
Läs mer ›

Pacta bjuder nu exklusivt in alla VD:ar och ordföranden för Pactas medlemsbolag till en dag fokuserad enbart på VD- och ordföranderollen. Eventet går av stapeln den 6 oktober och är......
Läs mer ›

Den 17-18 augusti gick Kommek 2016 av stapeln i Malmö - ett mycket väl genomfört evenemang! I Pactas monter kunde man bygga torn och diskutera arbetsgivarfrågor, och vi gläds åt......
Läs mer ›

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Den ger dina medlemmar bra förutsättningar för att skapa en attraktiv och frisk arbetsplats. Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en webbaserad grundutbildning i......
Läs mer ›

Välkommen till en utvecklingsdag om hur man frigör "ledningsgruppens potential"! Som medlem i Pacta får du nu 10 % rabatt på anmälningsavgiften. Detta är en heldag för dig som arbetar......
Läs mer ›

Pacta bjuder nu exklusivt in alla VD:ar och ordföranden för Pactas medlemsbolag till en dag fokuserad enbart på VD- och ordföranderollen. Välkommen till en inspirerande och utvecklande dag där samspelet......
Läs mer ›

Pacta har tidigare informerat om projektet Jobbsprånget, ett projekt initierat av Pacta och Sveriges Ingenjörer med syfte att skapa snabbare etablering för nyanlända ingenjörer via praktikplatser på www.jobbspranget.se. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA......
Läs mer ›

Pactas servicetelefon kommer under hela sommaren att vara öppen måndag-fredag 09-12. Undantaget är 8-9 augusti då servicetelefonen kommer att vara helt stängd.......
Läs mer ›

Här kommer äntligen bilder från Pactadagarna 2016! Klicka här för att se alla bilder......
Läs mer ›

Pactas HR-råd erbjuder en plattform där Pactas medlemmar både får möjlighet till till att deltaga i ett strategiskt samtal inom HR-området, strategisk utveckling och till nätverkande. Pactas HR-råd vänder sig......
Läs mer ›

Hur sticker man ut med sin kommunikation i den offentliga världen, hur står man fast trots allt brus? Och hur når man ut med rätt budskap till rätt målgrupp? Byrån......
Läs mer ›

Pactadagarna 2016 blev precis lika bra som vi hade hoppats – ett stort tack till alla er som medverkade. Responsen från deltagare har varit väldigt god och vi gläds åt......
Läs mer ›

Pacta bjuder in till VIP-frukostseminarium i anslutning till HR NU! Den 12 maj bjuds du på frukost och får mellan kl.08:00-08:45 höra mer om bland annat: Trender när det gäller......
Läs mer ›

Den 10-11 mars hade Pacta sitt HR-råd, en mycket lyckad sammankomst och den röda tråden berörde genomgående de utmaningar som Pactas medlemmar som arbetsgivare står inför i framtiden. Förutom möjlighet......
Läs mer ›

Facken inom industrin och arbetsgivarna kom till slut överens om ett nytt avtal som löper under ett år med start 1 april med ett centralt angivet utrymme, det så kallade......
Läs mer ›

Den 31 mars träder Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Pacta har tillsammans med SKL och de fackliga organisationerna tagit fram ett informationsmaterial i form av ett webbaserat......
Läs mer ›

  Pacta har tidigare informerat om att vi, tillsammans med fackförbundet Sveriges Ingenjörer, initierat till ett pilotprojekt med utgångspunkt i arbetsmarknadsdepartementets satsning ”Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända”. Projektet heter......
Läs mer ›

Omställningsfondens styrelse har beslutat att inte ta ut några premier enligt §§ 20 och 22 i KOM-KL, för verksamhetsåret 2016. Det innebär att den premie på 0,1 % av lönesumman......
Läs mer ›

Den 11 feb 2016 fattade regeringen beslut om förordningen gällande Lärarlönelyftet. I samband med beslutet tydliggör regeringen att den extra löneökningen som satsningen avser inte kan utnyttjas av huvudmännen i......
Läs mer ›

Regeringens promemoria ”Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier” var ute på remiss under slutet av 2015. Promemorian handlar om hur dessa medel ska hanteras och SKL......
Läs mer ›

Avtalet med Vårdförbundet och Fysioterapueterna är förlängt från 28 december 2015 till 31 mars 2019 och omfattar cirka 110 000 personer inom vård och sjukvård. Avtalet tillämpas bland annat för......
Läs mer ›

Bakgrunden till Pactas HR-råd är att erbjuda en plattform där medlemmar både får möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande. Pactas HR-råd vänder sig till alla Pacta medlemmar som har ett HR-strategisk......
Läs mer ›

Pacta har tillsammans med fackförbundet Sveriges Ingenjörer initierat till ett pilotprojekt med utgångspunkt i arbetsmarknadsdepartementets satsning ”Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända”. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, planerar att genomföra projektet under......
Läs mer ›

På Återvinningsgalan i Göteborg delades förstapriset för Årets Avfallsbehandlare ut och vinnare blev Pactaföretaget Renhållningen Kristianstad. En del av motiveringen till vinsten var att Renhållning Kristianstad visat på en stor......
Läs mer ›

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Pacta och de två lärarorganisationerna – Lärarförbundet (LF) och Lärarnas Riksförbund (LR) - kom igår kväll överens om ett förlängt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt......
Läs mer ›

Nu lanserar Pacta via SKL en ny mötesplats för studenter och arbetsgivare inom offentlig sektor – Pluggjobb.se. På Pluggjobb.se kommer du att hitta lediga studentmedarbetartjänster på olika platser i Sverige,......
Läs mer ›

Ny VD på Pacta

2015-10 -12

Idag den 12 oktober 2015 har det träffats en gemensam överenskommelse gällande att VD Annelie Elmertoft lämnar Pacta för nya uppdrag. Tillträder som ny VD gör Markus Gustafsson från och......
Läs mer ›

......
Läs mer ›

Den 17-18 maj är det dags för 2016 års upplaga av Pactadagarna. Passa på att boka in datumet redan nu! Inbjudan med fullständigt program kommer inom kort.......
Läs mer ›

Nytt avtal med BRF

2015-07 -24

Pacta/SKL och Brandmännens riksförbund har efter långa förhandlingar nått fram till ett nytt avtal för landets cirka 10 000 deltidsbrandmän. Avtalet avslutar den rådande konflikten. Läs hela nyheten på SKL:s......
Läs mer ›

Måndagen den 29 juni är det dags för Pactas evenemang i Almedalen. Det blir en spännande dag fylld av föreläsningar, paneldebatt och mingel. Vi tar upp ämnen som Mångfald och......
Läs mer ›

BRF tackade nej till medlarnas slutbud om avtal för beredskapsbrandmän medan Pacta/SKL svarade ja. Tyvärr leder detta till att BRF:s konfliktvarsel verkställs måndagen 15 juni kl 06:00. Läs mer på......
Läs mer ›

Pacta/SKL träffade igår medlarna i förhandlingen om ett nytt avtal mellan Pacta/SKL och Brandmännens riksförbund. Läs mer på SKL:s webbplats......
Läs mer ›

Under gårdagen mottogs ett konfliktvarsel från Brandmännens Riksförbund (BRF). Trots långa förhandlingar har det inte varit möjligt att nå ett avtal i dagsläget. Varslet är lagt för att utlösas 15......
Läs mer ›

Pacta/SKL har idag kommit överens med BRF om att inleda medling i förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Samtidigt har gällande avtal förlängts. Läs mer på......
Läs mer ›