Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Kursanmälan

Uppsala: Workshop för handledare - Språkutveckling och kultur, få ihop laget. ''Från jag och du - till vi''