Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Utbildning i Pensionskunskap för chefer

KPA och Pacta bjuder in till en utbildning om Pensionskunskap för chefer. Utbildningen riktar sig till dig som har behov av en övergripande kunskap om pensioner, samt kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte.

 

Utbildningen vänder sig till dig som kommer i kontakt med pensionsfrågor mer sällan, men som ibland är tvungen att fatta beslut om/föreslå pensionslösningar i särskilda fall.
Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna för den allmänna pensionen och pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.  Dessutom går vi igenom hur/när man kan använda pensioner som ett strategiskt verktyg i syfte att stödja möjligheten att rekrytera, behålla och avveckla anställda.

 

Delar ur kursens innehåll:

  • Översiktlig allmän pension
  • De viktigaste reglerna i pensionsavtalen för anställda, KAP-KL och AKAP-KL
  • Hur kan man arbeta med pensioner i strategiskt syfte
  • Löneväxling
  • Alternativa pensionslösningar
  • Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
  • Pensionslösningar vid behov av förtida avgång, t.ex. särskild avtals pension och pensionsförstärkning.
    På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Anmälan

Anmäl dig till yvonne.andersson@pacta.se senast onsdag 6 april 2016. Kom ihåg att ange om du har någon matallergi.
Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.
Anmälan är bindande.
Kursbekräftelse kommer att sändas ut efter den 6 april 2016.

För att se inbjudan i PDF-format, klicka nedan

KPA och Pacta kurs

 

 

Utbildning i Pensionskunskap för chefer

Datum och tid

Onsdagen den 11 maj kl 09.30- c:a 16.00. Frukostfika serveras från 09.00

Plats

Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Lokal Saltsjön.

Avgift

Kursen kostar 4000 kr/person (exkl. moms).  Frukostfika, lunch, em-kaffe och kursdokumentation ingår i priset.

Kursledare är Kirsten Enocksson som nås på 0734-39 34 01

Sista svarsdatum har passerat