Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Uppsala: Workshop för handledare – Språkutveckling och kultur, få ihop laget. ”Från jag och du – till vi”

Från jag och du – till vi

Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra handledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

Vi erbjuder även en vidareutbildning i handledning för dig som vill skapa ett klimat där alla trivs och stödja en person i utvecklingen av sitt yrkesspråk. Alla arbetsplatser har sin egen kultur. Som handledare förmedlar du både yrkeskultur och sociala ”måsten”. Målet är gemenskap, trygghet och motivation att göra sitt bästa.

Workshopen har fokus på företagskultur och att lära ut yrkesspråk till någon som inte har svenska som modersmål. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet. Du som handledare kommer att vara otroligt viktig för den du ska introducera. Genom att samtala och knyta an till personen du handleder ökar chanserna till språkutveckling och gemenskap på arbetsplatsen.


Utbildningsdagen riktar sig till dig som är handledare idag eller kommer att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen framöver. Du ska innan utbildningen ha gått webbutbildning i handledning och språkutveckling.


Ur innehållet

Språkutveckling på arbetsplatsen består av tre delar:

  1. Webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration.
  2. Handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet.
  3. Utbildningsdag med fokus på erfarenhetsutbyte.

Förberedelser inför utbildningsdag

Inför utbildningsdagen ska du ha genomfört webbutbildningen, bekantat dig med handboken samt arbetat med förberedelsefrågor.


Mer information

Välkommen till Handledar­utbildningen

Film om handledning på Affärsverken

Uppsala: Workshop för handledare – Språkutveckling och kultur, få ihop laget. ”Från jag och du – till vi”

Plats och tid

Stad - Uppsala
Datum
 - 29 april 2019
Tid - 09.00-16.00
Plats - Clarion Hotel Gillet


Avgift

Workshopen är kostnadsfri för våra medlemmar. Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kronor exkl. moms per person.


Information om anmälan

Anmäl dig via anmälningsrutan nedan, senast den 29 mars 2019.

Kursledare

Conny Larsson

Conny Larsson

Giggi Langlet

Giggi Langlet

Anmäl dig här