Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Stockholm: Workshop för handledare – Introduktion. ’’Hej och välkommen, så här gör vi hos oss!’’

Handledaren stödjer ditt företag när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen. Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

Utbildningen hjälper era medarbetare att bli riktigt bra handledare utifrån ert företags behov. Den strukturerade introduktionen gör att nya medarbetare snabbare och mer effektivt kommer igång på arbetsplatsen. Tid, energi och pengar sparas med hjälp av skickliga handledare. Den som handleder växer i sin yrkesroll och det blir lättare att identifiera framtida ledare. Det arbetsplatsförlagda lärandet och kompetensutvecklingen ökar. Genom att höja statusen på handledarrollen vill fler bli handledare!

Workshopen riktar sig till dig som är handledare idag eller kommer att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen framöver.


Ur innehållet

Exempel på ämnen är ledarskap, coaching, lärande, företagskultur och arbetsmiljö.

Utbildningen består av tre delar:

  • Webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration
  • Handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet.
  • Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte.

Förberedelser inför utbildningsdag

Inför utbildningsdagen ska du ha genomfört webbutbildningen, bekantat dig med handboken samt arbetat med förberedelsefrågor.


Mer information

Välkommen till Handledar­utbildningen

Film om handledning på Affärsverken

Stockholm: Workshop för handledare – Introduktion. ’’Hej och välkommen, så här gör vi hos oss!’’

Plats och tid

Stad - Stockholm
Datum
 - 26 mars 2019
Tid - 09.00-16.00
Plats - Sobonas lokaler, Hornsgatan 20 i Stockholm


Avgift

Workshopen är kostnadsfri för våra medlemmar. Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kronor exkl. moms per person.


Information om anmälan

Anmäl dig via anmälningsrutan nedan, senast den 26 februari 2019.

 

Kursledare

Conny Larsson

Conny Larsson

Johan Frisö

Johan Frisö

Sista svarsdatum har passerat