Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Sobonas introduktionsdag

Välkommen till en introduktionsträff om din nya arbetsgivarorganisation och dina kollektivavtal!

Dagen riktar sig till dig som ny medlem i Sobona (tidigare Pacta och KFS) eller till dig som är nyanställd i din roll inom HR-funktionen. Du kan även vara VD eller motsvarande.


Syftet med dagen är att framför allt att ge dig grundläggande information kring din nya arbetsgivarorganisation och vilka avtal som finns, hur de olika avtalen hänger ihop, partsförhållanden samt förhandlingsordning. Vi kommer inte att beröra specifika bestämmelser i avtalen vid detta tillfälle så för dig som hanterar kollektivavtalen i ditt dagliga arbete rekommenderas i nästa steg Sobonas och SKLs grund- och fördjupningskurser.

Tillsammans sorterar vi bland begrepp och de aktörer som finns inom området pension och försäkring och om det försäkringsskydd som våra kollektivavtalade försäkringar innebär. Under dagen välkomnar vi dialog och delaktighet kring dina funderingar.

Efter träffen vet du mer om din arbetsgivarorganisation och vilket stöd och service den nya organisation kan erbjuda dig som medlem. Du har till exempel personliga förhandlare som du alltid kan vända dig till.


Program

  • 09.30-10.00 Frukostfika
  • 10.00-11.00 Välkommen!
    Per Nordenstam, vd tillsammans med förhandlarna Anna Steen och Erik Lardenäs berättar mer om vårt serviceutbud och vilken hjälp du kan få som medlem i den nya organisationen.
  • 11.00-16.30 Dina kollektivavtal
    Du får en inblick i avtalsstrukturen och om den förhandlingsordning som gäller. Vilka är parterna inom vårt område och vilka kollektivavtal finns?
    Du får information inom försäkring och pension och vi klargör frågeställningar inom vårt område. Tillsammans sorterar vi bland begrepp och de aktörer som finns inom området pension och försäkring samt om det försäkringsskydd som våra kollektivavtalade försäkringar innebär
Sobonas introduktionsdag

Plats och tid

Datum - 25 oktober 2018
Tid - 10.00-16.30
Smörgås/kaffe serveras från kl 09.30
Lunch ingår.
Plats - SKL-huset
Adress - Hornsgatan 20, Stockholm


Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 8 oktober 2018.

Sobona kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail.
I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kr exkl. moms, per person.

Fullbokat