Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pensionskurs AKAP-KL/KAP-KL

Pacta tillsammans med KPA bjuder in till en kurs om det nya pensionsavtalet AKAP-KL och det gamla avtalet KAP-KL. Kursen vänder sig till dig som arbetar med pensioner i Pactas medlemsorganisationer såsom pensionshandläggare och andra som vill lära sig om pensionsavtalen.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om reglerna i pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL .

 

Välkommen till en inspirerande och utvecklande kurs den 6 december med fokus på AKAP-KL och KAP-KL.

 

Programinnehåll

  • Genomgång av huvudreglerna i pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL
  • Vilka anställda omfattas av respektive pensionsavtal, hur påverkas pensionen av lön, anställningstid och pensionsavgifter.
  • Vilka pensionsförmåner finns det i respektive avtal. Avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, särskild avtalspension och pension till efterlevande.
  • Möjligheten till alternativ avtalstillämpning inom respektive pensionsavtal.
  • Likheter och skillnader mellan pensionsavtalen

 

Plats och hålltider för kursen:

  • Kursen börjar 09.30 (Frukostfika serveras från 09.00) och dagen avslutas c:a kl. 16.00.
  • Platsen är Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, i Stockholm. Lokalen heter Strömmen.

 

Kursledare är Kerstin Strand från KPA Pension.

 

Pensionskurs AKAP-KL/KAP-KL

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 6 november

Avgift

Priset är 4 000 kronor/person exkl. moms, frukostfika, lunch, eftermiddagsfika och kursdokumentation ingår i priset, Pacta står inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat