Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pactas förhandlingskurs – förhandlingens psykologi

Pacta, tillsammans med Yesbridge, välkomnar dig som arbetar i ledningsfunktion den 14 september 2017 till en spännande heldagskurs i förhandlingsteknik. Kursen riktar sig till VD, personalchef, förhandlingschef eller motsvarande som arbetar i ledningsfunktion.

Förhandling handlar i grund om botten om hur vi människor fungerar och fattar våra beslut. Detta är därför användbart i de flesta kommunikativa sammanhang. Psykologi, påverkan, marknadsföring, retorik och konflikthantering är några av förhandlingens centrala delar.

Kursen syftar till att du i ditt ledningsuppdrag ska få ökade kunskaper om hur du i din organisation skapar bättre relationer, utformar effektiva budskap och fattar bra beslut.

Kursledare är Joakim Aare från Yesbridge förhandling. Joakim är utbildad nationalekonom och specialiserad inom förhandlingsteknik och ekonomisk psykologi, med vidareutbildning från bland annat Folke Bernadotte Akademin. Joakim utbildar och hjälper löpande flera av Sveriges största företag och organisationer i deras förhandlingsarbete.

Ur kursinnehållet

  • Förhandlingens grunder
  • Påverkanspsykologi
  • Strategier och tekniker
  • Förhandlingens faser
  • Förhandlingsretorik
  • Kroppsspråk
  • Träning och rollspel

 

Plats och hålltider för Pactas förhandlingskurs är:

  • Frukostfika serveras från 09.00, Pactas förhandlingskurs börjar 09.30. Dagen avslutas 16.30.
  • Pactas förhandlingskurs kommer att äga rum i SKL-huset i Stockholm, Hornsgatan 20
Pactas förhandlingskurs – förhandlingens psykologi

 

Information om anmälan

Begränsat antal platser är fastställt till sexton. Anmäl dig snarast för att garantera din plats. Pacta kommer konfirmera att du är bokad efter det 25 augusti 2017. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Urvalet görs i första hand utifrån rätt målgrupp. Vi ser gärna en spridning bland Pactas medlemsföretag då erfarenhetsutbytet och interaktion är en del av kursens innehåll.

Avgift

Kursen kostar 1000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare. I priset ingår för och eftermiddagskaffe samt lunch. Avbokning efter 14 augusti eller vid ej närvaro debiteras en kostnad på 1.000:- (exkl. moms).

Fullbokat