Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pactas arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

Välkommen till en inspirerande och utvecklande kurs om Arbetsrätt i praktiken den 18-19 oktober 2017. Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att du som personalchef och/eller förhandlingschef ska få fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal inom vårt område.

Målet med kursen är att du ska få ökade kunskaper om vart du befinner dig som part i den svenska modellen och vad du förfogar över inom ramen för systemet. Under kursen fördjupar vi oss även i domstolens tillvägagångssätt/metodik när ett mål ska prövas med utgångspunkt från de båda partsinlagorna. Metoden kan vara ett verktyg som du kan använda dig av när cheferna behöver din rådgivning i arbetsrättsliga ärenden.

Under kursen fördjupar vi oss även i domstolens tillvägagångssätt/metodik när ett mål ska prövas. Detta kan vara ett verktyg som du kan använda dig av när cheferna behöver din rådgivning i arbetsrättsliga ärenden.


Delar ur kursens innehåll

  • Kollektivavtalen och tillämpningsområden
  • Partsförhållanden
  • Förhandlingsordning
  • MBL/Samverkan
  • Arbetsledningsrätten
  • Arbetsgivaransvaret
  • Formalia och tidsfrister

Plats och tid

18-19 oktober 2017
Dag 1: 10.00 – 17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30)
Dag 2: 08.30 – 15.00

Tändstickspalatset vid Kungsträdgården i Stockholm.

Pactas arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 14 september 2017.

 

Avgift

Kursen kostar 2000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare. I priset ingår för och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna. Avbokning efter 15 september eller vid ej närvaro debiteras kursavgiften.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Alexandra Wåhlstedt

Alexandra Wåhlstedt

Sista svarsdatum har passerat