Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Misskötsamhet i anställningen

Varmt välkomna till kursen Misskötsamhet i anställningen den 22 maj 2018!

Syftet med kursen är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet samt att ge deltagarna vägledning i hur dessa fall ska hanteras.

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på arbetsplatsen, samt till personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll.

Dagen består av föreläsningar och grupparbeten med diskussioner om typfall.


Efter genomgången kurs ska deltagaren ha kunskap om:

  • Hanteringen av misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet.
  • Vilka beteenden som ur ett arbetsrättsligt perspektiv inte ska behöva accepteras av dig som arbetsgivare.
  • Hanteringen av olika typer av misskötsamhet för att undvika att hamna i felaktiga beslut.

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i Pacta och KFS.
I avgiften ingår fika och lunch under dagen.
Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfället debiteras en avgift på 1000 kr exkl. moms, per person.

Misskötsamhet i anställningen

Plats och tid

Datum – 22 maj 2018
Tid – 09.30-17.00
Plats – World Trade Center
Adress – Klarabergsgatan 70, Stockholm


Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 23 april 2018

Kursledare

David Carlsson

David Carlsson

Pacta

Göran Holm

Göran Holm

KFS

Sista svarsdatum har passerat