Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Misskötsamhet i anställning

Kursens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och som kan leda till uppsägning p.g.a. personliga skäl eller avskedande. Deltagarna ska ges vägledning i hur misskötsamhet ska hanteras för att undvika kostsamma fel. Genomgång av regler varvas med aktuella rättsfall.


Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som annars arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.


Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskap om:

  • Hantering av misskötsamhet och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta
  • Vilka beteenden som typiskt sett kan leda till uppsägning p.g.a. personliga skäl respektive avskedande
  • Formaliaregler och sanktioner vid skiljande från anställning
Misskötsamhet i anställning

Plats och tid

Datum - 9 april 2019
Tid - Kl 09.30- ca 16.30 (Kaffe serveras från 09.00 och lunch ingår)
Plats - Sobonas lokaler, Hornsgatan 20 i Stockholm


Självkostnadsavgift

2000 kr ex. moms per deltagare. Läs mer om våra självkostnadsavgifter

Information om anmälan

Anmäl dig via anmälningsrutan nedan, senast den 10 mars 2019. Sobona kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail.
I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras fullt pris.

Kursledare

Johan Sommar

Johan Sommar

David Carlsson

David Carlsson

Anmäl dig här