Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Lönesättning och lönesamtal

Modern lönebildning är individuell och differentierad. Lönebildningen kan vara ett styrinstrument för arbetsgivaren, men ställer samtidigt mycket stora krav på lönesättande chefer. Kursen förmedlar den syn som avtalstecknande parter har på en väl fungerande lönebildning.


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef/arbetsledare och redan har eller ska börja genomföra medarbetar- och lönesamtal.


Mål

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • hur en lön är uppbyggd
  • hur modern lönebildning fungerar
  • grunderna för lönepolitik och löneförhandlingsprocessen
  • grundläggande samtalsteknik
  • grundläggande förutsättningar vad gäller effektiv feedback

Ur innehållet

  • Förutsättningarna för att hålla medarbetar- och lönesamtal
  • Lönepolitik och förhandlingsprocesser
Lönesättning och lönesamtal

Plats och tid

Datum - 22 januari 2019
Tid - Kl 10.00- ca 16.30 (Kaffe och smörgås serveras från 09.30 och lunch ingår)
Plats - Sobonas lokaler, Hornsgatan 20 i Stockholm


Självkostnadsavgift

2000 kr ex. moms per deltagare. Läs mer om våra självkostnadsavgifter här

Information om anmälan

Anmäl dig via anmälningsrutan nedan, senast den 8 januari 2019. Sobona kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail.
I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras fullt pris.

Kursledare

Giggi Langlet

Giggi Langlet

Lotta Gahmberg

Lotta Gahmberg

Sista svarsdatum har passerat