Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Lokal lönebildning och löneprocess

Välkommen till Pacta och KFS gemensamma kurs i lokal lönebildning och löneprocess!

Kursen vänder sig främst till dig som är lönesättande i din roll. Målet är att du ska få grundläggande kunskaper om lönebildning och hur lönebildningen kan användas strategiskt för att uppnå verksamhetens mål. Det innebär att du som är lönesättande chef ska verka för en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman.

Du får under dagen en god inblick i löneavtalet och hur lönebildningen är tänkt att fungera. Vi för en dialog om möjligheter och/eller hinder och vad som skulle kunna göras annorlunda sett till de långsiktiga målen för din verksamhet.

Kurstillfället ger dig tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.Delar ur innehållet

  • Hur en lön är uppbyggd.
  • Hur lönebildning enligt löneavtalen fungerar.
  • Grunderna för hur du arbetar med lönepolitik och löneprocessen.
  • Grundläggande samtalsmetodik och feedback.


Avgift

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Pacta och KFS.
I avgiften ingår fika och lunch under dagen.
Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift på 1000 kr exkl. moms, per person.


 

Lokal lönebildning och löneprocess


Plats och tid

Datum - 1 februari 2018
Tid - 10.00 - 17.00
Plats - Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 12 januari 2018

 

Kursledare

John Nilsson

John Nilsson

Pacta

Giggi Langlet

Giggi Langlet

KFS

Peter Öhrström

Peter Öhrström

Pacta

Sista svarsdatum har passerat