Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att du som personalchef och/eller förhandlingschef ska få fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal inom vårt område.

Deltagare

Kursen riktar sig till dig som arbetar med personal- och förhandlingsfrågor som huvuduppgift, oavsett inom vilken bransch du för närvarande är verksam inom. Du ska helst ha arbetat i funktionen som personal- eller förhandlingschef i några år och vill fördjupa dig inom det arbetsrättsliga området.

Kursens mål

Målet med kursen är att du ska få ökade kunskaper om vart du befinner dig som part i den svenska modellen och vad du förfogar över inom ramen för systemet. Under kursen fördjupar vi oss även i domstolens tillvägagångssätt/metodik när ett mål ska prövas. Detta kan vara ett verktyg som du kan använda dig av när cheferna behöver din rådgivning i arbetsrättsliga ärenden.

Dina erfarenheter utgör en viktig del av kursen som även ger dig en unik möjlighet att knyta nya kontakter med chefer i liknande situation och roll som du.

Programinnehåll

  • Kollektivavtalen och tillämpningsområden
  • Partsförhållanden
  • Förhandlingsordning
  • MBL/Samverkan
  • Arbetsledningsrätten
  • Arbetsgivaransvaret
  • Formalia och tidsfrister
Arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

Datum och tid

26-27  oktober 2016

Dag 1: 10.00 – 17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30)
Dag 2: 08.30 – 15.00
Tändstickspalatset vid Kungsträdgården i Stockholm
Adressen är Västra Trädgårdsgatan 15

Hitta till Tändstickspalatset

OBS! Sista anmälningsdatum är den 22 september. Pacta kommer att bekräfta ditt deltagande efter den 23 september. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Avgift

Kursen kostar 2000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare.
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna.

Kursledare

David Carlsson

David Carlsson

Förhandlare

Alexandra Wåhlstedt

Alexandra Wåhlstedt

Förhandlare

Sista svarsdatum har passerat