Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Grundläggande kurs om pensioner och försäkringar

Kursen riktar sig till dig som arbetar med HR-frågor och vill utöka kunskaperna inom tjänstepension och försäkring. Under dagen går vi igenom de regler som finns i pensionsavtalen som tillämpats för anställda i våra medlemsföretag. För KFS gäller det pensionsavtalet PA-KFS 09, och för Pacta gäller det pensionsavtalet AKAP-KL/KAP-KL.

Målet med dagen är att få grundläggande kunskap om de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna inom Sobona-sfären.


Ur innehållet

  • En översikt över vårt pensionssystem
  • Grunder i PA-KFS 09
  • Grunder i AKAP-KL/KAP-KL
  • Våra kollaktivavtalade försäkringar
  • Arbetsgivarens ansvar gällande tjänstepension

Avgift

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Sobona (Pacta/KFS).
Det kommer att serveras smörgås, lunch och fika under dagen.


Urval

Det är ett begränsat antal platser och urval förs i första hand utifrån rätt
målgrupp. Vi ser gärna en spridning bland medlemsföretagen då
erfarenhetsutbyte och dialog är en viktig del av kursens innehåll.
Huvudregeln är en plats per företag, och i mån av plats max två deltagare från samma företag.

Grundläggande kurs om pensioner och försäkringar

Plats och tid

Datum - 9 oktober 2018
Tid - 09.30-16.00
Smörgås/kaffe serveras från kl 09.00
Plats - SKL-huset
Adress - Hornsgatan 20, Stockholm


Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 7 september 2018.

Sobona kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail.
I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kr exkl. moms, per person.

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sobona

Lotta Gahmberg

Lotta Gahmberg

Sobona

Sista svarsdatum har passerat