Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Grundläggande kurs om pensioner och försäkringar

Under dagen går vi igenom de regler som finns i pensionsavtalen som tillämpats för anställda i våra medlemsföretag. För tidigare KFS-medlemmar gäller det pensionsavtalet PA-KFS 09, och för tidigare Pacta-medlemmar gäller det pensionsavtalet AKAP-KL/KAP-KL.

Målet med dagen är att få grundläggande kunskap om de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna inom Sobona-sfären.


Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med HR-frågor och vill få grundläggande kunskaper inom tjänstepension och försäkring.


Ur innehållet

  • En översikt över vårt pensionssystem
  • Grunder i PA-KFS 09
  • Grunder i AKAP-KL/KAP-KL
  • Våra kollaktivavtalade försäkringar
  • Arbetsgivarens ansvar gällande tjänstepension
Grundläggande kurs om pensioner och försäkringar

Plats och tid

Datum - 8 maj 2019
Tid - Kl 10.00- ca 16.00 (Kaffe serveras från 09.30 och lunch ingår)
Plats - Sobonas lokaler, Hornsgatan 20 i Stockholm


Självkostnadsavgift

1000 kr ex. moms per deltagare. Läs mer om våra självkostnadsavgifter här

Information om anmälan

Anmäl dig via anmälningsrutan nedan, senast den 8 april 2019. Sobona kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail.
I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras fullt pris.

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Lotta Gahmberg

Lotta Gahmberg

Anmäl dig här