Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Branschråd för verksamhetsområdet Utbildning

Pacta bjuder exklusivt in alla sina medlemmar inom verksamhetsområdet Utbildning till ett branschråd med fokus på utbildningsfrågor. Rådet är ett nätverk för utbildningsföretag och kommunalförbund för att utveckla gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivar- och intressefrågor.

Rådets uppgift är att fungera som samrådsorgan för företagen och kommunalförbundens gemensamma frågor och fungerar som referensgrupp vid centrala kollektivavtalsförhandlingar och syftar till att fungera som en kontakt mellan utbildningsföretagen och Pacta, samt till att vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen. Pactas medlemmar kan närvara genom VD/motsvarande eller personalchef.

 

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande branschråd den 17-18 november med fokus på utbildningsfrågor.

Vi får under detta branschråd bl. a lära oss mer om:

  • Sammanslagning Pacta- KFS
  • Skolmissionens arbete
  • Statliga lärarsatsningen
  • Höstens budgetproposition

 

Plats och tid:

  • Vi startar med gemensam lunch kl 12 den 17:e november och avslutar med lunch kl 12 den 18:e.
  • Platsen för branschrådet är Hornsgatan 20.
  • På kvällen den 17:e äter vi gemensam middag på Norra Brunn.

 

 

Branschråd för verksamhetsområdet Utbildning

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 14 oktober.

Avgift

Branschrådet är kostnadsfritt för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Alexandra Wåhlstedt

Alexandra Wåhlstedt

Sista svarsdatum har passerat