Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Branschråd för verksamhetsområdet Utbildning

Pacta bjuder in sina medlemmar inom verksamhetsområdet Utbildning till ett branschråd med fokus på utbildningsfrågor. Rådet är ett nätverk för utbildningsföretag och kommunalförbund för att utveckla gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivar- och intressefrågor.

Rådets uppgift är att fungera som samrådsorgan för företagen och kommunalförbundens gemensamma frågor och fungerar som referensgrupp vid centrala kollektivavtalsförhandlingar och syftar till att fungera som en kontakt mellan utbildningsföretagen och Pacta, samt till att vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen. Pactas medlemmar kan närvara genom VD/motsvarande eller personalchef.


Välkommen till ett inspirerande och utvecklande branschråd den 16-17 november med fokus på utbildningsfrågor. Till detta möte är funktionerna förbundschef, personalchef, ekonom samt politiker välkomna att delta.


Plats och tid

  • Datum för dagarna är 16-17 oktober 2017.
  • Vi startar med gemensam lunch kl. 12 den 16:e och avslutar med lunch kl. 12 den 17:e.
  • Platsen för branschrådet är konferensanläggningen 7A Centralen,
    Vasagatan 7.
  • På kvällen den 16:e äter vi gemensam middag på restaurang La Gare, Vasagatan 38.

 

 

Branschråd för verksamhetsområdet Utbildning

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 4 oktober 2017.

Avgift

Branschrådet är kostnadsfritt för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Alexandra Wåhlstedt

Alexandra Wåhlstedt

Sista svarsdatum har passerat