Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Branschråd för verksamhetsområdet Räddningstjänst

Pacta bjuder in sina medlemmar inom verksamhetsområdet Räddningstjänst till ett branschråd med fokus på frågor inom verksamhetsområdet. Rådet är ett nätverk för utbildningsföretag och kommunalförbund för att utveckla gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivar- och intressefrågor.

Rådets uppgift är att fungera som samrådsorgan för företagen och kommunalförbundens gemensamma frågor och fungerar som referensgrupp vid centrala kollektivavtalsförhandlingar och syftar till att fungera som en kontakt mellan Räddningstjänst och Pacta, samt till att vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen. Pactas medlemmar kan närvara genom VD/motsvarande eller personalchef.

 

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande branschråd den 21 november med fokus på frågor inom Räddningstjänst.

Vi får under detta branschråd bland annat lyssna till:

  • Anders Ygeman, Sveriges inrikesminister, som berättar om pågående och kommande utredningar på Justitiedepartementet.
  • Jan Wisén, MSB, som talar om framtiden.
  • Sophie Thörne, SKL, och Sofie Bengtsson, Pacta, som informerar om aktuella arbetsgivarfrågor och ärenden samt pågående och avslutade förhandlingar (RIB16, SAP-R).

 

Plats och tid:

  • Branschrådet äger rum den 21 november. Frukostfika serveras från 09.00, branschrådet börjar 09.30. Branschrådet förväntar avslutas senast 16.
  • Plats för branschrådet är Piperska muren, Scheelegatan 14 i Stockholm.

 

 

Branschråd för verksamhetsområdet Räddningstjänst

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 28 oktober.

Avgift

Branschrådet är kostnadsfritt för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Sofia Bengtsson (föräldraledig)

Sofia Bengtsson (föräldraledig)

Sista svarsdatum har passerat