Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Branschdagar för verksamhetsområdet Räddningstjänst

Varmt välkomna till Pactas branschdagar inom verksamhetsområdet Räddningstjänst!
Dagarna ger dig som medlem möjlighet till nätverkande, utvecklad gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivarfrågor. Denna gång äger branschdagarna rum i Göteborg.


Delar ur programmet

  • Dialogworkshop om RiB-avtalet.
  • Information om SAP-R.
  • Resultat från pågående studie avseende cancerframkomst bland svenska brandmän.
  • Räddningstjänsten Norrtälje berättar vad de gjorde för att fylla sina RIB-styrkor när vi andra dras med kroniska vakanser.

Plats och tid

  • 8 – 9 mars 2018
  • Den 8 mars startar vi dagarna med gemensam lunch klockan 12.00 och programmet pågår mellan klockan 13.00 – 17.00.
  • Den 9 mars startar vi klockan 08.30 och avslutar med gemensam lunch klockan 12.00.
  • Plats för branschdagarna är Clarion Hotell Post, Drottningtorget 10, Göteborg.
Branschdagar för verksamhetsområdet Räddningstjänst

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 7 februari 2018.


Avgift

Branschdagarna är kostnadsfria för Pactas medlemmar.
Pacta står däremot inte för resekostnader, logi eller middag under kvällen den 8 mars.

Sista svarsdatum har passerat