Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Arbetstid

Hur hanterar du de vanligast förekommande frågorna kring arbetstid på din arbetsplats? Kursen Arbetstid är en grundläggande utbildning för att få en bättre förståelse för arbetstidslagen och kollektivavtalets arbetstidsbestämmelser.

Kursen vänder sig framförallt till arbetsledare, och annan personal som hanterar arbetstidsfrågor.

Observera att kursen inte omfattar frågor kring semester, föräldraledighet eller annan ledighet. Kursen hanterar inte heller ersättningsfrågor.


Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • De grundläggande arbetstidsrättsliga frågorna.
  • Var du kan hitta svaret på arbetstidsfrågor i kollektivavtalet och lagstiftningen.

Ur innehållet

Utifrån arbetstidslagen och kollektivavtalet hanterar vi bl.a. följande arbetstidsrättliga begrepp:

  • Dygnsvila
  • Veckovila
  • Sammanlagd arbetstid
  • Begränsningsperioder
  • Jour
  • Beredskap
  • Övertid/mertid

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i Pacta och KFS.
Det kommer att serveras fika och lunch under dagen.

Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfället debiteras en avgift på 1000 kr exkl. moms, per person.

Arbetstid

Plats och tid

Datum - 4 maj 2018
Tid - 09.30 - 16.00
Plats - SKL-huset
Lokal - Lilla hörsalen på plan 12
Adress - Hornsgatan 20, Stockholm


Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 4 april 2018

Pacta och KFS kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Kursledare

Sofia Bengtsson (föräldraledig)

Sofia Bengtsson (föräldraledig)

Pacta

Diana Håkansson

Diana Håkansson

KFS

Sista svarsdatum har passerat