Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Arbetsrättslig Baskurs

Pacta och KFS välkomnar dig till en grundläggande utbildning för att få en bättre förståelse för arbetsrätten, bland annat med rättsfall från Arbetsdomstolen. Syftet är att du ska veta hur du hanterar de vanligast förekommande arbetsrättsliga frågorna på din arbetsplats.

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på arbetsplatsen, samt till personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll.


Delar ur utbildningens innehåll:

  • Arbetsrättens bakgrund och källor.
  • Anställningsavtalets ingående – vad bör jag tänka på?
  • Olika anställningsformer – vilken ska jag använda?
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.
  • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
  • Grundläggande genomgång av MBL.
  • Arbetsbrist, personliga skäl och avsked – översiktligt.

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i Pacta och KFS.
I avgiften ingår fika och lunch under dagen.
Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfället debiteras en avgift på 1000 kr exkl. moms, per person.

Arbetsrättslig Baskurs

Plats och tid

Datum - 3 - 4 april 2018
Plats – SKL-huset
Adress – Hornsgatan 20, Stockholm


Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 6 mars 2018

Pacta och KFS kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

 

Kursledare

David Carlsson

David Carlsson

Pacta

Diana Håkansson

Diana Håkansson

KFS

Sista svarsdatum har passerat