Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Arbetsrättslig baskurs

Välkommen till en grundläggande kurs för att få en bättre förståelse för arbetsrätten, med bland annat rättsfall från Arbetsdomstolen.

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på arbetsplatsen, samt till personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll.


Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • Grundläggande arbetsrättsliga frågor.
  • Var du kan hitta olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare.
  • Var problemområden finns, så att du vet när du ska söka mer information innan du agerar.

Ur innehållet

  • Arbetsrättens bakgrund och källor.
  • Anställningsavtalets ingående – vad bör jag tänka på?
  • Olika anställningsformer – vilken ska jag använda?
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.
  • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
  • Grundläggande genomgång av MBL.
  • Arbetsbrist, personliga skäl och avsked – översiktligt.
Arbetsrättslig baskurs

Plats och tid

Datum - 12-13 februari 2019
Tid - Första kursdagen startar kl. 10.00 och från kl. 09.30 serveras kaffe och smörgås. Vi avslutar ca 17.00.
Andra kursdagen startar vi kl. 09.00 och utbildningen avslutas ca 16.00. Vi äter gemensam lunch båda kursdagarna.
Plats - Sobonas lokaler, Hornsgatan 20 i Stockholm


Självkostnadsavgift

4000 kr ex. moms per deltagare. Läs mer om våra självkostnadsavgifter här

Information om anmälan

Anmäl dig via anmälningsrutan nedan, senast den 13 januari 2019. Sobona kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail.
I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras fullt pris.

Kursledare

Rejhana Babovic

Rejhana Babovic

David Carlsson

David Carlsson

Sista svarsdatum har passerat