Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Arbetsrättslig baskurs

Välkommen till en grundläggande kurs för att få en bättre förståelse för arbetsrätten, med bland annat rättsfall från Arbetsdomstolen.

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på arbetsplatsen, samt till personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll.


Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • Grundläggande arbetsrättsliga frågor.
  • Var du kan hitta olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare.
  • Var problemområden finns, så att du vet när du ska söka mer information innan du agerar.

Ur innehållet

  • Arbetsrättens bakgrund och källor.
  • Anställningsavtalets ingående – vad bör jag tänka på?
  • Olika anställningsformer – vilken ska jag använda?
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.
  • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
  • Grundläggande genomgång av MBL.
  • Arbetsbrist, personliga skäl och avsked – översiktligt.
Arbetsrättslig baskurs

Plats och tid

Datum - 6-7 november 2018
Stad - Stockholm


Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 8 oktober 2018.

Sobona kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail.
I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kr exkl. moms, per person.

Sista svarsdatum har passerat