Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pactas arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

Välkommen till Arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer den 15 mars, en kurs med syfte att du som verksamhetschef ska få fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal inom vårt område.

Kursen riktar sig till dig som via ditt chefsuppdrag hanterar personal- och förhandlingsfrågor, samt och/eller är ytterst ansvarig för hela din verksamhet.

Målet med kursen är att du ska få en tydlig bild av vad arbetsgivarrollen innebär ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Genom kursen får du förståelse för, och övergripande kännedom om, arbetsrättens olika områden.

Efter kursen ska du ha fått verktyg som kan hjälpa dig att hantera några av de utmaningar som du kan stöta på i det löpande arbetet gällande förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda. Du kommer också att ha kunskaper om grunderna till det som berör relationerna gentemot de fackliga organisationerna.

Kurstillfället ger dig dessutom tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.

 

Programinnehåll

  • Introduktion i arbetsrätt – vad reglerar var?
  • Kollektivavtalen och dess tillämpningsområden.
  • Rättigheter och skyldigheter inom ramen för anställningsförhållandet.
  • Arbetsgivarens arbetsledningsrätt.
  • Förhandlingar och de fackliga organisationerna hos dig.
  • Formalia.

 

Plats och tid:

  • Tändstickspalatset vid Kungsträdgården, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.
  • 15-16 mars 2017. Dag 1: 10.00 – 17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30) Dag 2: 08.30 – 15.00
Pactas arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 13 februari. Pacta kommer att bekräfta ditt deltagande efter den 14 februari. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Begränsat antal platser, anmäl dig snarast för att garantera din plats.

 

Avgift

Kursen kostar 2000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare.
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna.

Pacta står inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Peter Öhrström

Peter Öhrström

Sista svarsdatum har passerat