Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

Pacta bjuder in till en kurs om arbetsrätt i praktiken. Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att ge dig som hanterar personal-och förhandlingsfrågor som en del av ditt chefsuppdrag övergripande kunskap om och förståelse för arbetsrättens olika områden.

Deltagare:

Kursen riktar sig till dig som en del av ditt chefsuppdrag hanterar personal-och förhandlingsfrågor, som ytterst ansvarig för hela verksamheten.

Mål:

Målet med kursen är att du ska få en tydlig bild av vad arbetsgivarrollen innebär ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Genom kursen får du förståelse för och övergripande kännedom om, arbetsrättens olika områden.

Efter kursen ska du ha fått med dig verktyg som ska hjälpa dig att hantera några av de utmaningar som du kan stöta på i det löpande arbetet, gällande förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda. Du kommer också att ha kunskaper om grunderna till det som berör relationerna gentemot de fackliga organisationerna.

Kurstillfället ger dig dessutom tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.

Urval:

Antalet platser är fastställt till tjugo. Urvalet görs i första hand utifrån rätt målgrupp. Vi ser gärna en spridning bland Pactas medlemsföretag då erfarenhetsutbytet och interaktion är en viktig del av kursens innehåll. Huvudregeln är en plats per företag, i mån av plats max två deltagare från samma företag.

Delar ur kursens innehåll:

• introduktion i arbetsrätt – vad regleras vart?
• kollektivavtalen och dess tillämpningsområden
• rättigheter och skyldigheter inom ramen för anställningsförhållandet
• arbetsgivarens arbetsledningsrätt
• förhandlingar och de fackliga organisationerna hos dig
• formalia

 

Pacta kommer att bekräfta ditt deltagande efter den 10 mars. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Har du ytterligare frågor om kursanmälan kontakta Yvonne på telefon 08-452 77 79.

Varmt välkommen att delta!

Arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

 

Nästa tillfälle för kursen är under våren 2017, mer information kommer.

Kursledare

Madeleine Grimåker

Madeleine Grimåker

Förhandlare på Pacta

Sista svarsdatum har passerat