Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Arbetsmiljöutbildning

Välkommen till Pacta och KFS gemensamma kurs i arbetsmiljö!


Syftet med kursen är att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid kurstillfället lyfter vi även frågor om rehabilitering, kränkande särbehandling och diskriminering utifrån arbetsgivarens roll och ansvar.

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare som vill lära sig mer om förutsättningarna för att främja det friska och undvika ohälsa och olyckor.Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivaransvaret och sanktioner
  • Rehabilitering
  • Kränkande särbehandling


Avgift

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Pacta och KFS.
Det kommer att serveras fika och lunch under båda dagarna.

Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kr exkl. moms, per person.

Arbetsmiljöutbildning

Plats och tid

Datum - 21-22 mars 2018
Tid dag 1 - 10.00 - 16.30
Tid dag 2
- 09.00 - 16.00
Plats - Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, StockholmInformation om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 21 februari 2018.

 

Kursledare

Giggi Langlet

Giggi Langlet

KFS

Rejhana Babovic

Rejhana Babovic

KFS

Sista svarsdatum har passerat