Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Arbetsmiljöutbildning

Välkommen till Sobonas kurs i arbetsmiljö!

Syftet med kursen är att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid kurstillfället lyfter vi även frågor om rehabilitering, kränkande särbehandling och diskriminering utifrån arbetsgivarens roll och ansvar.


Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare som vill lära sig mer om förutsättningarna för att främja det friska och undvika ohälsa och olyckor. Även skyddsombud kan delta i mån av plats.


Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivaransvaret och sanktioner
  • Rehabilitering
  • Kränkande särbehandling
Arbetsmiljöutbildning

Plats och tid

Datum - 18-19 mars 2019
Tid - Dag 1: Kl. 10.00- ca 16.30 (fika serveras från 09.30)
Dag 2: Kl. 09.00- ca 16.30
Lunch ingår båda dagarna
Plats
 - Sobonas lokaler, Hornsgatan 20 i Stockholm


Självkostnadsavgift

4000 kr ex. moms per deltagare. Läs mer om våra självkostnadsavgifter här

Information om anmälan

Anmäl dig via anmälningsrutan nedan, senast den 26 februari 2019. Sobona kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail.
I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras fullt pris.

Kursledare

Giggi Langlet

Giggi Langlet

Rejhana Babovic

Rejhana Babovic

Sista svarsdatum har passerat