Arbetsmiljöutbildning

Välkommen till Pactas och KFS gemensamma kurs i arbetsmiljö!


Syftet med kursen är att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid kurstillfället lyfter vi även frågor om rehabilitering, kränkande särbehandling och diskriminering utifrån arbetsgivarens roll och ansvar.

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare som vill lära sig mer om förutsättningarna för att främja det friska och undvika ohälsa och olyckor.


Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivaransvaret och sanktioner
  • Rehabilitering
  • Kränkande särbehandling

Avgift

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Pacta och KFS.
Det kommer att serveras fika och lunch under båda dagarna.

Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kr exkl. moms, per person.

Arbetsmiljöutbildning

Plats och tid

Datum - 18-19 september 2018
Tid dag 1 - 10.00-16.30
Tid dag 2
- 09.00-16.00
Stad - Stockholm

Vi återkommer med mer information om plats, adress och lokal.


Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 20 augusti 2018.

 

 

Kursledare

Giggi Langlet

Giggi Langlet

KFS

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Pacta

Rejhana Babovic

Rejhana Babovic

KFS

Intresseanmälan