Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Arbetsmiljöutbildning

Välkommen till Sobonas kurs i arbetsmiljö!


Syftet med kursen är att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid kurstillfället lyfter vi även frågor om rehabilitering, kränkande särbehandling och diskriminering utifrån arbetsgivarens roll och ansvar.

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare som vill lära sig mer om förutsättningarna för att främja det friska och undvika ohälsa och olyckor.


Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivaransvaret och sanktioner
  • Rehabilitering
  • Kränkande särbehandling

Avgift

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Sobona (Pacta/KFS).
Det kommer att serveras fika och lunch under båda dagarna.

Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kr exkl. moms, per person.

 

Arbetsmiljöutbildning

Plats och tid

Datum - 18-19 september 2018
Tid dag 1 - 10.00-16.30
Tid dag 2
- 09.00-16.00
Stad - Stockholm

Vi återkommer med mer information om plats, adress och lokal.


Information om anmälan

Sista dag för anmälan är den 20 augusti 2018.

Kursen är redan fullbokad men hör av dig till kontakt@sobona.se för att sätta upp dig på vår reservlista.

Kursledare

Giggi Langlet

Giggi Langlet

Sobona

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sobona

Rejhana Babovic

Rejhana Babovic

Sobona

Fullbokat