KUNSKAP ÄR UTVECKLING

Pactas kurser och event

Nya dataskyddsförordningen – GDPR

OBS! Denna kurs genomförs vid fyra tillfällen.
Vänligen skicka din intresseanmälan till endast ett kurstillfälle.
Nedan följer information om kursen i Stockholm den 21 februari 2018.


Välkommen till Pacta och KFS gemensamma kurs om nya dataskyddsförordningen – GDPR!

Kursen vänder sig främst till dig som arbetsgivarföreträdare i en roll som ytterst ansvarig för hela verksamheten, personalchef, förhandlingschef eller motsvarande, och som har att hantera anställdas personuppgifter inom ramen för kollektivavtalen och dess tillämpningsområden.

Kursen syftar bland annat till att belysa vilka konsekvenser den nya dataskyddsförordningen får vad gäller främst hanteringen av personuppgifter inom ramen för rådande partsförhållanden i din verksamhet.

Efter dagen har du fått en övergripande genomgång av dataskyddsförordningens grundbegrepp och vilka centrala regler som kan komma att beröra din verksamhet.

Vi för tillsammans en dialog och diskuterar olika scenarier tillsammans, med fokus på de mer praktiska konsekvenserna och vad och hur du kan arbeta vidare med frågorna hemmavid.

Kurstillfället ger dig tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.Avgift

Kursen kostar 3 500 kr exkl. moms per person.
I avgiften ingår fika och lunch under dagen.
Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras kursavgiften ovan.

Nya dataskyddsförordningen – GDPR

Plats och tid

Stad - Stockholm
Datum
- 21 februari 2018
Tid - 09.00 - 12.00
Plats - World Trade Center, Klarabergsgatan 70

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 2 februari 2018

 

Sista svarsdatum har passerat

Nya dataskyddsförordningen – GDPR

OBS! Denna kurs genomförs vid fyra tillfällen.
Vänligen skicka din intresseanmälan till endast ett kurstillfälle.
Nedan följer information om kursen i Göteborg den 7 mars 2018.


Välkommen till Pacta och KFS gemensamma kurs om nya dataskyddsförordningen – GDPR!

Kursen vänder sig främst till dig som arbetsgivarföreträdare i en roll som ytterst ansvarig för hela verksamheten, personalchef, förhandlingschef eller motsvarande, och som har att hantera anställdas personuppgifter inom ramen för kollektivavtalen och dess tillämpningsområden.

Kursen syftar bland annat till att belysa vilka konsekvenser den nya dataskyddsförordningen får vad gäller främst hanteringen av personuppgifter inom ramen för rådande partsförhållanden i din verksamhet.

Efter dagen har du fått en övergripande genomgång av dataskyddsförordningens grundbegrepp och vilka centrala regler som kan komma att beröra din verksamhet.

Vi för tillsammans en dialog och diskuterar olika scenarier tillsammans, med fokus på de mer praktiska konsekvenserna och vad och hur du kan arbeta vidare med frågorna hemmavid.

Kurstillfället ger dig tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.Avgift

Kursen kostar 3 500 kr exkl. moms per person.
I avgiften ingår fika och lunch under dagen.
Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras kursavgiften ovan.

Nya dataskyddsförordningen – GDPR

Plats och tid

Stad - Göteborg
Datum
- 7 mars 2018
Tid - 09.00 - 12.00
Plats - Front Advokater, Kungstorget 2

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 7 februari 2018

 

Sista svarsdatum har passerat

Branschdagar för verksamhetsområdet Räddningstjänst

Varmt välkomna till Pactas branschdagar inom verksamhetsområdet Räddningstjänst!
Dagarna ger dig som medlem möjlighet till nätverkande, utvecklad gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivarfrågor. Denna gång äger branschdagarna rum i Göteborg.


Delar ur programmet

 • Dialogworkshop om RiB-avtalet.
 • Information om SAP-R.
 • Resultat från pågående studie avseende cancerframkomst bland svenska brandmän.
 • Räddningstjänsten Norrtälje berättar vad de gjorde för att fylla sina RIB-styrkor när vi andra dras med kroniska vakanser.

Plats och tid

 • 8 – 9 mars 2018
 • Den 8 mars startar vi dagarna med gemensam lunch klockan 12.00 och programmet pågår mellan klockan 13.00 – 17.00.
 • Den 9 mars startar vi klockan 08.30 och avslutar med gemensam lunch klockan 12.00.
 • Plats för branschdagarna är Clarion Hotell Post, Drottningtorget 10, Göteborg.
Branschdagar för verksamhetsområdet Räddningstjänst

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 7 februari 2018.


Avgift

Branschdagarna är kostnadsfria för Pactas medlemmar.
Pacta står däremot inte för resekostnader, logi eller middag under kvällen den 8 mars.

Sista svarsdatum har passerat

Arbetsmiljöutbildning

Välkommen till Pacta och KFS gemensamma kurs i arbetsmiljö!


Syftet med kursen är att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid kurstillfället lyfter vi även frågor om rehabilitering, kränkande särbehandling och diskriminering utifrån arbetsgivarens roll och ansvar.

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare som vill lära sig mer om förutsättningarna för att främja det friska och undvika ohälsa och olyckor.Ur innehållet

 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsgivaransvaret och sanktioner
 • Rehabilitering
 • Kränkande särbehandling


Avgift

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Pacta och KFS.
Det kommer att serveras fika och lunch under båda dagarna.

Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kr exkl. moms, per person.

Arbetsmiljöutbildning

Plats och tid

Datum - 21-22 mars 208
Tid dag 1 - 10.00 - 16.30
Tid dag 2
- 09.00 - 16.00
Plats - Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, StockholmInformation om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 21 februari 2018.

 

Kursledare

Giggi Langlet

Giggi Langlet

KFS

Rejhana Babovic

Rejhana Babovic

KFS

Intresseanmälan

Handledarutbildning – Umeå

Handledarutbildningen innebär i korthet ett stöd för dig och ditt företag när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen. En strukturerad och väl genomarbetad introduktion och start, gör att nya medarbetare snabbare kommer igång på arbetsplatsen och kan vara med och bidra att uppnå målen för verksamheten. Du sparar både tid, energi och pengar med hjälp av utbildade och skickliga handledare!

Utbildningen består av tre olika delar. En del är en webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration. Den andra delen innehåller en handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Och den tredje delen är en workshop under en dag med fokus på erfarenhetsutbyte.

Handledarutbildningen knyter an till utbildningar som både Pacta och KFS erbjuder, inom bland annat områdena arbetsmiljö och ledarskap.

Utbildningen riktar sig till dig som redan är handledare idag, eller till dig som har ansvar för att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen. Handledarutbildningen är också relevant för dig som arbetar inom HR med ansvar för introduktion och/eller strategisk kompetensförsörjning.

 

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri för våra medlemmar. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Handledarutbildning – Umeå

Plats och tid

Stad - Umeå
Datum
 - 21 mars 2018
Tid - 09.00 - 16.00
Plats - Elite Umeå

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 21 februari 2018

 

Kursledare

Conny Larsson

Conny Larsson

KFS

Intresseanmälan

Handledarutbildning – Helsingborg

Handledarutbildningen innebär i korthet ett stöd för dig och ditt företag när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen. En strukturerad och väl genomarbetad introduktion och start, gör att nya medarbetare snabbare kommer igång på arbetsplatsen och kan vara med och bidra att uppnå målen för verksamheten. Du sparar både tid, energi och pengar med hjälp av utbildade och skickliga handledare!

Utbildningen består av tre olika delar. En del är en webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration. Den andra delen innehåller en handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Och den tredje delen är en workshop under en dag med fokus på erfarenhetsutbyte.

Handledarutbildningen knyter an till utbildningar som både Pacta och KFS erbjuder, inom bland annat områdena arbetsmiljö och ledarskap.

Utbildningen riktar sig till dig som redan är handledare idag, eller till dig som har ansvar för att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen. Handledarutbildningen är också relevant för dig som arbetar inom HR med ansvar för introduktion och/eller strategisk kompetensförsörjning.

 

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri för våra medlemmar. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Handledarutbildning – Helsingborg

Plats och tid

Stad - Helsingborg
Datum
 - 27 mars 2018
Tid - 09.00 - 16.00
Plats - Elite Marina Plaza

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 27 februari 2018

 

Kursledare

Conny Larsson

Conny Larsson

KFS

Intresseanmälan

Arbetsrättslig Baskurs

Pacta och KFS välkomnar dig till en grundläggande utbildning för att få en bättre förståelse för arbetsrätten, bland annat med rättsfall från Arbetsdomstolen. Syftet är att du ska veta hur du hanterar de vanligast förekommande arbetsrättsliga frågorna på din arbetsplats.

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på arbetsplatsen, samt till personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll.


Delar ur utbildningens innehåll:

 • Arbetsrättens bakgrund och källor.
 • Anställningsavtalets ingående – vad bör jag tänka på?
 • Olika anställningsformer – vilken ska jag använda?
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.
 • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
 • Grundläggande genomgång av MBL.
 • Arbetsbrist, personliga skäl och avsked – översiktligt.

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i Pacta och KFS.
I avgiften ingår fika och lunch under dagen.
Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfället debiteras en avgift på 1000 kr exkl. moms, per person.

Arbetsrättslig Baskurs

Plats och tid

Datum - 3 - 4 april 2018
Plats – SKL-huset
Adress – Hornsgatan 20, Stockholm


Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 6 mars 2018

Pacta och KFS kommer därefter att bekräfta ditt deltagande via mail. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

 

Kursledare

David Carlsson

David Carlsson

Pacta

Diana Håkansson

Diana Håkansson

KFS

Intresseanmälan

Handledarutbildning – Falun

Handledarutbildningen innebär i korthet ett stöd för dig och ditt företag när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen. En strukturerad och väl genomarbetad introduktion och start, gör att nya medarbetare snabbare kommer igång på arbetsplatsen och kan vara med och bidra att uppnå målen för verksamheten. Du sparar både tid, energi och pengar med hjälp av utbildade och skickliga handledare!

Utbildningen består av tre olika delar. En del är en webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration. Den andra delen innehåller en handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Och den tredje delen är en workshop under en dag med fokus på erfarenhetsutbyte.

Handledarutbildningen knyter an till utbildningar som både Pacta och KFS erbjuder, inom bland annat områdena arbetsmiljö och ledarskap.

Utbildningen riktar sig till dig som redan är handledare idag, eller till dig som har ansvar för att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen. Handledarutbildningen är också relevant för dig som arbetar inom HR med ansvar för introduktion och/eller strategisk kompetensförsörjning.

 

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri för våra medlemmar. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Handledarutbildning – Falun

Plats och tid

Stad - Falun
Datum
 - 5 april 2018
Tid - 09.00 - 16.00
Plats - Clarion Falun

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 6 mars 2018

 

Kursledare

Conny Larsson

Conny Larsson

KFS

Intresseanmälan

Handledarutbildning – Jönköping

Handledarutbildningen innebär i korthet ett stöd för dig och ditt företag när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen. En strukturerad och väl genomarbetad introduktion och start, gör att nya medarbetare snabbare kommer igång på arbetsplatsen och kan vara med och bidra att uppnå målen för verksamheten. Du sparar både tid, energi och pengar med hjälp av utbildade och skickliga handledare!

Utbildningen består av tre olika delar. En del är en webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration. Den andra delen innehåller en handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Och den tredje delen är en workshop under en dag med fokus på erfarenhetsutbyte.

Handledarutbildningen knyter an till utbildningar som både Pacta och KFS erbjuder, inom bland annat områdena arbetsmiljö och ledarskap.

Utbildningen riktar sig till dig som redan är handledare idag, eller till dig som har ansvar för att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen. Handledarutbildningen är också relevant för dig som arbetar inom HR med ansvar för introduktion och/eller strategisk kompetensförsörjning.

 

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri för våra medlemmar. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Handledarutbildning – Jönköping

Plats och tid

Stad - Jönköping
Datum
 - 10 april 2018
Tid - 09.00 - 16.00
Plats - Scandic Elmia

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 26 mars 2018

 

Kursledare

Conny Larsson

Conny Larsson

KFS

Intresseanmälan

Handledarutbildning – Göteborg

Handledarutbildningen innebär i korthet ett stöd för dig och ditt företag när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen. En strukturerad och väl genomarbetad introduktion och start, gör att nya medarbetare snabbare kommer igång på arbetsplatsen och kan vara med och bidra att uppnå målen för verksamheten. Du sparar både tid, energi och pengar med hjälp av utbildade och skickliga handledare!

Utbildningen består av tre olika delar. En del är en webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration. Den andra delen innehåller en handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Och den tredje delen är en workshop under en dag med fokus på erfarenhetsutbyte.

Handledarutbildningen knyter an till utbildningar som både Pacta och KFS erbjuder, inom bland annat områdena arbetsmiljö och ledarskap.

Utbildningen riktar sig till dig som redan är handledare idag, eller till dig som har ansvar för att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen. Handledarutbildningen är också relevant för dig som arbetar inom HR med ansvar för introduktion och/eller strategisk kompetensförsörjning.

 

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri för våra medlemmar. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Handledarutbildning – Göteborg

Plats och tid

Stad - Göteborg
Datum
 - 19 april 2018
Tid - 09.00 - 16.00
Plats - Göteborgs Spårvägar

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 19 mars 2018

 

Kursledare

Conny Larsson

Conny Larsson

KFS

Intresseanmälan

Handledarutbildning – Uppsala

Handledarutbildningen innebär i korthet ett stöd för dig och ditt företag när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen. En strukturerad och väl genomarbetad introduktion och start, gör att nya medarbetare snabbare kommer igång på arbetsplatsen och kan vara med och bidra att uppnå målen för verksamheten. Du sparar både tid, energi och pengar med hjälp av utbildade och skickliga handledare!

Utbildningen består av tre olika delar. En del är en webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration. Den andra delen innehåller en handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Och den tredje delen är en workshop under en dag med fokus på erfarenhetsutbyte.

Handledarutbildningen knyter an till utbildningar som både Pacta och KFS erbjuder, inom bland annat områdena arbetsmiljö och ledarskap.

Utbildningen riktar sig till dig som redan är handledare idag, eller till dig som har ansvar för att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen. Handledarutbildningen är också relevant för dig som arbetar inom HR med ansvar för introduktion och/eller strategisk kompetensförsörjning.

 

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri för våra medlemmar. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Handledarutbildning – Uppsala

Plats och tid

Stad - Uppsala
Datum
 - 23 oktober 2018
Tid - 09.00 - 16.00
Plats - Clarion Hotel Gillet

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 23 augusti 2018

 

Kursledare

Conny Larsson

Conny Larsson

KFS

Intresseanmälan

Genomförda kurser och event

Webbseminarium GDPR

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla och alla organisationer ska följa den nya dataskyddsförordningen – GDPR.Bland annat innebär det att alla myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud. Det kommer att ställas större krav på analyser, dokumentation, tydligare information, incidenthantering och mycket annat. Dessutom införs sanktionsavgifter – sannolikt även för myndigheter -som kan innebära mycket stora ekonomiska konsekvenser för den som inte följer lagen.

Pactas medlemmar bjuds nu in till en endagarskurs där SKL går igenom vad som behöver göras för att möta de nya kraven och juridiken kring dataskydd (GDPR). Man kommer också att titta närmare på dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur organisationen kring dataskydd i en kommun kan se ut.

Kursen är för närvarande fullbokad när det kommer till faktiska platser, men den webbsänds – anmäl dig via länken till höger!

Nya dataskyddsförordningen – GDPR

OBS! Denna kurs genomförs vid fyra tillfällen.
Vänligen skicka din intresseanmälan till endast ett kurstillfälle.
Nedan följer information om kursen i Stockholm den 31 januari 2018.


Välkommen till Pacta och KFS gemensamma kurs om nya dataskyddsförordningen – GDPR!

Kursen vänder sig främst till dig som arbetsgivarföreträdare i en roll som ytterst ansvarig för hela verksamheten, personalchef, förhandlingschef eller motsvarande, och som har att hantera anställdas personuppgifter inom ramen för kollektivavtalen och dess tillämpningsområden.

Kursen syftar bland annat till att belysa vilka konsekvenser den nya dataskyddsförordningen får vad gäller främst hanteringen av personuppgifter inom ramen för rådande partsförhållanden i din verksamhet.

Efter dagen har du fått en övergripande genomgång av dataskyddsförordningens grundbegrepp och vilka centrala regler som kan komma att beröra din verksamhet.

Vi för tillsammans en dialog och diskuterar olika scenarier tillsammans, med fokus på de mer praktiska konsekvenserna och vad och hur du kan arbeta vidare med frågorna hemmavid.

Kurstillfället ger dig tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.Avgift

Kursen kostar 3 500 kr exkl. moms per person.
I avgiften ingår fika och lunch under dagen.
Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras kursavgiften ovan.

Nya dataskyddsförordningen – GDPR

Plats och tid

Stad - Stockholm
Datum
- 31 januari 2018
Tid - 09.00 - 12.00
Plats - World Trade Center, Klarabergsgatan 70

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 14 januari 2018

 

Sista svarsdatum har passerat

Nya dataskyddsförordningen – GDPR

OBS! Denna kurs genomförs vid fyra tillfällen.
Vänligen skicka din intresseanmälan till endast ett kurstillfälle.
Nedan följer information om kursen i Stockholm den 15 februari 2018.


Välkommen till Pacta och KFS gemensamma kurs om nya dataskyddsförordningen – GDPR!

Kursen vänder sig främst till dig som arbetsgivarföreträdare i en roll som ytterst ansvarig för hela verksamheten, personalchef, förhandlingschef eller motsvarande, och som har att hantera anställdas personuppgifter inom ramen för kollektivavtalen och dess tillämpningsområden.

Kursen syftar bland annat till att belysa vilka konsekvenser den nya dataskyddsförordningen får vad gäller främst hanteringen av personuppgifter inom ramen för rådande partsförhållanden i din verksamhet.

Efter dagen har du fått en övergripande genomgång av dataskyddsförordningens grundbegrepp och vilka centrala regler som kan komma att beröra din verksamhet.

Vi för tillsammans en dialog och diskuterar olika scenarier tillsammans, med fokus på de mer praktiska konsekvenserna och vad och hur du kan arbeta vidare med frågorna hemmavid.

Kurstillfället ger dig tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.Avgift

Kursen kostar 3 500 kr exkl. moms per person.
I avgiften ingår fika och lunch under dagen.
Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras kursavgiften ovan.

Nya dataskyddsförordningen – GDPR

Plats och tid

Stad - Stockholm
Datum
- 15 februari 2018
Tid - 09.00 - 12.00
Plats - World Trade Center, Klarabergsgatan 70

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 14 januari 2018

 

Sista svarsdatum har passerat

Lokal lönebildning och löneprocess

Välkommen till Pacta och KFS gemensamma kurs i lokal lönebildning och löneprocess!

Kursen vänder sig främst till dig som är lönesättande i din roll. Målet är att du ska få grundläggande kunskaper om lönebildning och hur lönebildningen kan användas strategiskt för att uppnå verksamhetens mål. Det innebär att du som är lönesättande chef ska verka för en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman.

Du får under dagen en god inblick i löneavtalet och hur lönebildningen är tänkt att fungera. Vi för en dialog om möjligheter och/eller hinder och vad som skulle kunna göras annorlunda sett till de långsiktiga målen för din verksamhet.

Kurstillfället ger dig tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.Delar ur innehållet

 • Hur en lön är uppbyggd.
 • Hur lönebildning enligt löneavtalen fungerar.
 • Grunderna för hur du arbetar med lönepolitik och löneprocessen.
 • Grundläggande samtalsmetodik och feedback.


Avgift

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Pacta och KFS.
I avgiften ingår fika och lunch under dagen.
Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras en avgift på 1000 kr exkl. moms, per person.


 

Lokal lönebildning och löneprocess


Plats och tid

Datum - 1 februari 2018
Tid - 10.00 - 17.00
Plats - Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 12 januari 2018

 

Kursledare

John Nilsson

John Nilsson

Pacta

Giggi Langlet

Giggi Langlet

KFS

Peter Öhrström

Peter Öhrström

Pacta

Sista svarsdatum har passerat

Pacta och KFS första gemensamma konferens

Varmt välkommen till Pacta och KFS första gemensamma konferens!
Förändring och utveckling är ett normalt och nödvändigt tillstånd i organisationer som ska växa och vill vara relevanta. Det ställs höga krav på ledare, chefer och medarbetare idag då förändring och omställning är ett konstant tillstånd. Det kräver ett modernt sätt att leda. Genom den här dagen vill vi ge er inspiration, nya tankar, möjlighet till erfarenhetsutbyte samt verktyg i hur ni kan ha ett progressivt ledarskap för framtidens samhällsnytta.


Den 2 januari 2018 går vi formellt samman och bildar en ny nationell arbetsgivarorganisation. Vi vill därför ta tillfället i akt att bjuda in dig som är ordförande, vd, förbundschef och personalchef till en dag som går i ledarskapets tecken..
Pactas strategiska ordförande- och VD-dag och KFS Ledarskapsdagar smälter därmed samman och ersätts med denna nya mötesplats – fullspäckat med inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra ledare inom verksamheter från både Pacta och KFS.

Förutom att vi erbjuder några av landets främsta föreläsare på temat kommer vi att ge dig som medlem en aktuell lägesbild om det som just nu är på väg att skapas: Framtidens arbetsgivarorganisation för samhällsnyttan i Sverige.

Varmt välkommen till en inspirerande och nätverkande dag!


Delar ur dagens innehåll

 • Pacta och KFS bildar ny nationell arbetsgivarorganisation. Nulägesbild ges av Monica Ericsson, vd KFS, Markus Gustafsson, vd Pacta samt Sylvia Michel, nybildade bolagets styrelseordförande.
 • Katarina Gospic: Att leda med hjärnan. Fatta beslut som leder mot dina mål. Vad säger den senaste hjärnforskningen om vad som skapar en hållbar arbetsmiljö som främjar och utvecklar ledarskapet och organisationen som helhet? Hjärnan står i centrum när Katarina Gospic föreläser om beslutsfattande, ledarskap, prestation, hälsa och arbetsmiljö. Hon föreläser på ett entusiasmerande sätt om hur hjärnan fungerar, för att vi ska kunna prestera och må bättre i dagens utmanande miljö.
 • Mats Tyrstrup presenterar och föreläser om det nya arbetsgivarperspektivet och relationsskrädderiet. Med utgångspunkt i en uppsättning tecken på kraftig samhällsomvandling diskuterar Mats vad som ligger framför oss i termer av förändringar av arbetslivet. Några exempel är nya sätt att organisera arbete, nya arbetsformer men även ett förändrat ledarskap och medarbetarskap.
 • Anna Bellman leder ett inspirerande och interaktivt pass med er i publiken där fokus ligger på hur ni som ledare ser på ert många gånger komplexa uppdrag inom samhällsnyttiga verksamheter. Vad är era förväntningar och behov vad gäller er nya arbetsgivarorganisation? Tanken är att skapa en dialog där ni får tillfälle att ge oss värdefull input, så passa på och gör din röst hörd – tillsammans skapar vi framtidens arbetsgivarorganisation.

 

Lunch, fika och mingel är inkluderat i dagens program.


Plats och tid

 • Den 9 november med start 10.00.
 • Konferensen avslutas cirka 16.30 och då bjuder vi på mingel med lättare förtäring och bubblig dryck.
 • Hilton Hotel, Stockholm Slussen.

 

Pacta och KFS första gemensamma konferens

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 25 oktober 2017.

Antalet platser är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt på respektive hemsida.

 

Avgift

Konferensen är kostnadsfri för dig som medlem i Pacta eller KFS.

Pacta och KFS står inte för resekostnader och bokning av logi.

Sista svarsdatum har passerat

Pactas HR-dagar

Välkommen till Pactas HR-dagar den 28-29 november med temat Kompetensförsörjning – bli talangernas och medarbetarnas förstahandsval.

Pactas HR-dagar erbjuder en plattform där medlemmar får möjlighet till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Dagarna vänder sig till alla Pactas medlemmar som har ett HR-strategiskt uppdrag och arbetar med personalstrategiska frågor.


Att attrahera och att få drivna talanger med rätt kompetens att vilja vara kvar är en tuff utmaning. Er förmåga att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare är nu därför helt avgörande för att ni ska nå era resultat idag och imorgon.

Under två halvdagar kommer Svante Randlert ge dig verktygen i hur du kan arbeta med strategisk kompetensförsörjning och attrahera morgondagens medarbetare, samt hur du kan få engagerade medarbetare.
Svante arbetar idag som Business & People Advisor på Academic Work. Han har under de senaste tio åren hjälpt hundratals arbetsgivare och tusentals chefer med hur man blir en drömarbetsgivare, och är en av Sveriges mest anlitade rådgivare i ämnet.


Plats och tid

 • Plats för HR-dagarna är The Winery Hotel, Rosenborgsgatan 20, Solna i Stockholm.
 • Vi börjar med lunch klockan 11.30 den 28 november och avslutar med lunch den 29 november.
Pactas HR-dagar

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 1 november.


Avgift

HR-dagarna är kostnadsfria. Pacta står däremot inte för resekostnader och bokning av logi.

Vid avbokning efter 14 november, eller vid ej närvaro debiteras en kostnad på 1.500:- (exkl. moms).

 

Kursledare

Samira Lundqvist

Samira Lundqvist

Sista svarsdatum har passerat

Branschråd för verksamhetsområdet Utbildning

Pacta bjuder in sina medlemmar inom verksamhetsområdet Utbildning till ett branschråd med fokus på utbildningsfrågor. Rådet är ett nätverk för utbildningsföretag och kommunalförbund för att utveckla gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivar- och intressefrågor.

Rådets uppgift är att fungera som samrådsorgan för företagen och kommunalförbundens gemensamma frågor och fungerar som referensgrupp vid centrala kollektivavtalsförhandlingar och syftar till att fungera som en kontakt mellan utbildningsföretagen och Pacta, samt till att vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen. Pactas medlemmar kan närvara genom VD/motsvarande eller personalchef.


Välkommen till ett inspirerande och utvecklande branschråd den 16-17 november med fokus på utbildningsfrågor. Till detta möte är funktionerna förbundschef, personalchef, ekonom samt politiker välkomna att delta.


Plats och tid

 • Vi startar med gemensam lunch kl. 12 den 16:e och avslutar med lunch kl. 12 den 17:e.
 • Platsen för branschrådet är konferensanläggningen 7A Centralen,
  Vasagatan 7.
 • På kvällen den 16:e äter vi gemensam middag på restaurang La Gare, Vasagatan 38.

 

 

Branschråd för verksamhetsområdet Utbildning

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 4 oktober.

Avgift

Branschrådet är kostnadsfritt för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Alexandra Wåhlstedt (Tjänstledig)

Alexandra Wåhlstedt (Tjänstledig)

Sista svarsdatum har passerat

Pactas webbseminarium om pensioner och försäkringar

Pacta bjuder in dig till en serie av webbseminarium på 6 avsnitt, om dina pensioner och försäkringar. Seminarierna riktar sig till dig som är VD, HR-chef eller motsvarande för hela er verksamhet.
Det är också möjligt att se avsnitten tillsammans med andra berörda medarbetare i HR-funktion, och kanske till och med det lokala facket.

Välkommen till en inspirerande och utvecklande serie på 6 avsnitt.
Varje avsnitt startar 08.30 och pågår cirka 45 min.

 

Tillfällen

Avsnitt 1-3 handlar om kollektivavtalade försäkringar. Vi gästas då av representanter från AFA försäkringar.

Avsnitt 1 – 30/8
Avsnitt 2 – 6/9
Avsnitt 3 – 13/9


Avsnitt 4-5 handlar om vår kommunala tjänstepension. Vi gästas då av pensionsexperter från SKL.

Avsnitt 4 – 20/9
Avsnitt 5 – 27/9


Avsnitt 6 handlar om den nya familjeskyddsförsäkringen. Vi gästas då av representanter från KPA-Liv. Förutom information om familjeskyddet lämnas även administrativ information inför nyåret. Detta avsnitt är ett samarrangemang med SKL.

Avsnitt 6 – 4/10

Pactas webbseminarium om pensioner och försäkringar

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 24 augusti.

Avgift

Kursen är kostnadsfri för våra medlemmar.

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

PactaIntro – Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal

Välkommen till PactaIntro den 3 oktober, en introduktionsträff för dina kollektivavtal.

Introduktionsträffen riktar sig till dig som ny medlem i Pacta eller till dig som är nyanställd i din roll inom HR-funktionen.  Du kan även vara VD eller motsvarande.

Syftet med dagen är framför allt att ge dig en grundläggande information kring vilka avtal som finns samt hur de olika avtalen hänger ihop. Vi kommer inte att beröra specifika bestämmelser i avtalen vid detta tillfälle. För dig som har att hantera kollektivavtalen i ditt dagliga arbete rekommenderas i nästa steg Pactas och SKLs grund- och fördjupningskurser. Vi välkomnar dialog och delaktighet kring dina funderingar under dagen.

Tillsammans sorterar vi bland begrepp och de aktörer som finns inom området pension och försäkring.  Och om det försäkringsskydd som våra kollektivavtalade försäkringar innebär.

Efter träffen vet du mer om din arbetsgivarorganisation och vilket stöd Pacta kan erbjuda dig som medlem. Du har till exempel en personlig förhandlare som du alltid kan vända dig till hos oss.


Plats och tid

 • Kursen börjar 09.30 (Frukostfika serveras från 09.00) och dagen avslutas kl. 16.00.
 • Platsen är Hornsgatan 20, SKL-huset i Stockholm, i Lilla Hörsalen på plan 12.
PactaIntro – Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 5 september.

 

Avgift

Introduktionsträffen är kostnadsfri för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

David Carlsson

David Carlsson

Peter Öhrström

Peter Öhrström

Fullbokat

Pactas arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

Välkommen till en inspirerande och utvecklande kurs om Arbetsrätt i praktiken den 18-19 oktober. Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att du som personalchef och/eller förhandlingschef ska få fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal inom vårt område.

Målet med kursen är att du ska få ökade kunskaper om vart du befinner dig som part i den svenska modellen och vad du förfogar över inom ramen för systemet. Under kursen fördjupar vi oss även i domstolens tillvägagångssätt/metodik när ett mål ska prövas med utgångspunkt från de båda partsinlagorna. Metoden kan vara ett verktyg som du kan använda dig av när cheferna behöver din rådgivning i arbetsrättsliga ärenden.

Under kursen fördjupar vi oss även i domstolens tillvägagångssätt/metodik när ett mål ska prövas. Detta kan vara ett verktyg som du kan använda dig av när cheferna behöver din rådgivning i arbetsrättsliga ärenden.


Delar ur kursens innehåll

 • Kollektivavtalen och tillämpningsområden
 • Partsförhållanden
 • Förhandlingsordning
 • MBL/Samverkan
 • Arbetsledningsrätten
 • Arbetsgivaransvaret
 • Formalia och tidsfrister

Plats och tid

18-19 oktober 2017
Dag 1: 10.00 – 17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30)
Dag 2: 08.30 – 15.00

Tändstickspalatset vid Kungsträdgården i Stockholm.

Pactas arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 14 september.

 

Avgift

Kursen kostar 2000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare. I priset ingår för och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna. Avbokning efter 15 september eller vid ej närvaro debiteras kursavgiften.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Alexandra Wåhlstedt (Tjänstledig)

Alexandra Wåhlstedt (Tjänstledig)

Sista svarsdatum har passerat

Pactas förhandlingskurs – förhandlingens psykologi

Pacta, tillsammans med Yesbridge, välkomnar dig som arbetar i ledningsfunktion den 14 september till en spännande heldagskurs i förhandlingsteknik. Kursen riktar sig till VD, personalchef, förhandlingschef eller motsvarande som arbetar i ledningsfunktion.

Förhandling handlar i grund om botten om hur vi människor fungerar och fattar våra beslut. Detta är därför användbart i de flesta kommunikativa sammanhang. Psykologi, påverkan, marknadsföring, retorik och konflikthantering är några av förhandlingens centrala delar.

Kursen syftar till att du i ditt ledningsuppdrag ska få ökade kunskaper om hur du i din organisation skapar bättre relationer, utformar effektiva budskap och fattar bra beslut.

Kursledare är Joakim Aare från Yesbridge förhandling. Joakim är utbildad nationalekonom och specialiserad inom förhandlingsteknik och ekonomisk psykologi, med vidareutbildning från bland annat Folke Bernadotte Akademin. Joakim utbildar och hjälper löpande flera av Sveriges största företag och organisationer i deras förhandlingsarbete.

Ur kursinnehållet

 • Förhandlingens grunder
 • Påverkanspsykologi
 • Strategier och tekniker
 • Förhandlingens faser
 • Förhandlingsretorik
 • Kroppsspråk
 • Träning och rollspel

 

Plats och hålltider för Pactas förhandlingskurs är:

 • Frukostfika serveras från 09.00, Pactas förhandlingskurs börjar 09.30. Dagen avslutas 16.30.
 • Pactas förhandlingskurs kommer att äga rum i SKL-huset i Stockholm, Hornsgatan 20
Pactas förhandlingskurs – förhandlingens psykologi

 

Information om anmälan

Begränsat antal platser är fastställt till sexton. Anmäl dig snarast för att garantera din plats. Pacta kommer konfirmera att du är bokad efter det 25 augusti 2017. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Urvalet görs i första hand utifrån rätt målgrupp. Vi ser gärna en spridning bland Pactas medlemsföretag då erfarenhetsutbytet och interaktion är en del av kursens innehåll.

Avgift

Kursen kostar 1000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare. I priset ingår för och eftermiddagskaffe samt lunch. Avbokning efter 14 augusti eller vid ej närvaro debiteras en kostnad på 1.000:- (exkl. moms).

Fullbokat

Pactas webbseminarium TLO-KL – del II

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande webbseminarium den 20 mars 2017 kl. 10.00-11.00 med fokus på TLO-KL.

Pacta bjuder nu in till ett webbseminarium gällande TLO-KL, detta då Arbetsgivarna och några av parterna har gett Omställningsfonden ett nytt och bredare uppdrag att stötta våra medlemmar.

Det innebär att det nu finns det möjligheter för din organisation att få extra finansiellt stöd och hjälp från Omställningsfonden med långsiktig strategisk kompetensutveckling och rehabilitering av medarbetare.

Den 20 mars 2017 kl. 10.00-11.00 erbjuder vi därför dig, via ett webbseminarium, få konkreta råd för hur en ansökan går till för din organisation. Eftersom sökandet av medlen bygger på att man lämnar in ansökan till Omställningsfonden tillsammans med lokal part kan man även se webbseminariet tillsammans med lokal part om man så önskar.

Gäst på webbseminariet är Lars Hallberg och Mats Karlström från Omställningsfonden. Samtalsledare är Erik Lardenäs, förhandlare på Pacta.

Målgrupp för seminariet är VD/HR-funktion eller motsvarande.

Pactas webbseminarium TLO-KL – del II

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 14 mars. Du kommer efter din anmälan och senast en vecka innan webbseminariet i ett mail få webblänken och instruktion om hur du kopplar upp dig, översänd till dig.

 

Avgift

Seminariet är kostnadsfritt för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

Pactas pensionskunskap för chefer

KPA Pension och Pacta välkomnar dig till en djupgående och engagerande utbildning om Pensionskunskap för chefer den 2 maj 2017.

Utbildningen riktar sig till dig som har behov av en övergripande kunskap om pensioner, samt kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte. Den vänder sig även till dig som kommer i kontakt med pensionsfrågor mer sällan, men som ibland är tvungen att fatta beslut om/föreslå pensionslösningar i särskilda fall.

Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna för den allmänna pensionen och pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL. Dessutom går vi igenom hur/när man kan använda pensioner som ett strategiskt verktyg i syfte att stödja möjligheten att rekrytera, behålla och avveckla anställda.

 

Kursledare är Kirsten Enocksson från KPA Pension och vi berör:

 • Översiktlig allmän pension
 • De viktigaste reglerna i pensionsavtalen för anställda, KAP-KL och AKAP-KL
 • Hur kan man arbeta med pensioner i strategiskt syfte
 • Löneväxling
 • Alternativa pensionslösningar
 • Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
 • Pensionslösningar vid behov av förtidaavgång, t.ex. särskild avtals pension och pensionsförstärkning

 

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Tid och plats

 • Tisdagen den 2 maj 2017 kl. 09.30 – c:a 16.00.
 • Frukostfika serveras från kl. 09.00.
 • Hornsgatan 20, SKL-huset i Stockholm. Lokal Kandell, plan 12.

Pactas pensionskunskap för chefer

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 3 april. Pacta kommer att bekräfta ditt deltagande efter den 4 april. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

 

Avgift

Kursen kostar 4000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare. I priset ingår frukostfika, eftermiddagsfika, lunch och kursdokumentation.

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

Arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att du som personalchef och/eller förhandlingschef ska få fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal inom vårt område.

Deltagare

Kursen riktar sig till dig som arbetar med personal- och förhandlingsfrågor som huvuduppgift, oavsett inom vilken bransch du för närvarande är verksam inom. Du ska helst ha arbetat i funktionen som personal- eller förhandlingschef i några år och vill fördjupa dig inom det arbetsrättsliga området.

Kursens mål

Målet med kursen är att du ska få ökade kunskaper om vart du befinner dig som part i den svenska modellen och vad du förfogar över inom ramen för systemet. Under kursen fördjupar vi oss även i domstolens tillvägagångssätt/metodik när ett mål ska prövas. Detta kan vara ett verktyg som du kan använda dig av när cheferna behöver din rådgivning i arbetsrättsliga ärenden.

Dina erfarenheter utgör en viktig del av kursen som även ger dig en unik möjlighet att knyta nya kontakter med chefer i liknande situation och roll som du.

Programinnehåll

 • Kollektivavtalen och tillämpningsområden
 • Partsförhållanden
 • Förhandlingsordning
 • MBL/Samverkan
 • Arbetsledningsrätten
 • Arbetsgivaransvaret
 • Formalia och tidsfrister
Arbetsrätt i praktiken för personal- och förhandlingschefer

Datum och tid

26-27  oktober 2016

Dag 1: 10.00 – 17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30)
Dag 2: 08.30 – 15.00
Tändstickspalatset vid Kungsträdgården i Stockholm
Adressen är Västra Trädgårdsgatan 15

Hitta till Tändstickspalatset

OBS! Sista anmälningsdatum är den 22 september. Pacta kommer att bekräfta ditt deltagande efter den 23 september. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Avgift

Kursen kostar 2000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare.
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna.

Kursledare

David Carlsson

David Carlsson

Förhandlare

Alexandra Wåhlstedt (Tjänstledig)

Alexandra Wåhlstedt (Tjänstledig)

Förhandlare

Sista svarsdatum har passerat

Utbildning i Pensionskunskap för chefer

KPA och Pacta bjuder in till en utbildning om Pensionskunskap för chefer. Utbildningen riktar sig till dig som har behov av en övergripande kunskap om pensioner, samt kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte.

 

Utbildningen vänder sig till dig som kommer i kontakt med pensionsfrågor mer sällan, men som ibland är tvungen att fatta beslut om/föreslå pensionslösningar i särskilda fall.
Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna för den allmänna pensionen och pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.  Dessutom går vi igenom hur/när man kan använda pensioner som ett strategiskt verktyg i syfte att stödja möjligheten att rekrytera, behålla och avveckla anställda.

 

Delar ur kursens innehåll:

 • Översiktlig allmän pension
 • De viktigaste reglerna i pensionsavtalen för anställda, KAP-KL och AKAP-KL
 • Hur kan man arbeta med pensioner i strategiskt syfte
 • Löneväxling
 • Alternativa pensionslösningar
 • Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
 • Pensionslösningar vid behov av förtida avgång, t.ex. särskild avtals pension och pensionsförstärkning.
  På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Anmälan

Anmäl dig till yvonne.andersson@pacta.se senast onsdag 6 april 2016. Kom ihåg att ange om du har någon matallergi.
Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.
Anmälan är bindande.
Kursbekräftelse kommer att sändas ut efter den 6 april 2016.

För att se inbjudan i PDF-format, klicka nedan

KPA och Pacta kurs

 

 

Utbildning i Pensionskunskap för chefer

Datum och tid

Onsdagen den 11 maj kl 09.30- c:a 16.00. Frukostfika serveras från 09.00

Plats

Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Lokal Saltsjön.

Avgift

Kursen kostar 4000 kr/person (exkl. moms).  Frukostfika, lunch, em-kaffe och kursdokumentation ingår i priset.

Kursledare är Kirsten Enocksson som nås på 0734-39 34 01

Sista svarsdatum har passerat

Arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

Pacta bjuder in till en kurs om arbetsrätt i praktiken. Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att ge dig som hanterar personal-och förhandlingsfrågor som en del av ditt chefsuppdrag övergripande kunskap om och förståelse för arbetsrättens olika områden.

Deltagare:

Kursen riktar sig till dig som en del av ditt chefsuppdrag hanterar personal-och förhandlingsfrågor, som ytterst ansvarig för hela verksamheten.

Mål:

Målet med kursen är att du ska få en tydlig bild av vad arbetsgivarrollen innebär ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Genom kursen får du förståelse för och övergripande kännedom om, arbetsrättens olika områden.

Efter kursen ska du ha fått med dig verktyg som ska hjälpa dig att hantera några av de utmaningar som du kan stöta på i det löpande arbetet, gällande förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda. Du kommer också att ha kunskaper om grunderna till det som berör relationerna gentemot de fackliga organisationerna.

Kurstillfället ger dig dessutom tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.

Urval:

Antalet platser är fastställt till tjugo. Urvalet görs i första hand utifrån rätt målgrupp. Vi ser gärna en spridning bland Pactas medlemsföretag då erfarenhetsutbytet och interaktion är en viktig del av kursens innehåll. Huvudregeln är en plats per företag, i mån av plats max två deltagare från samma företag.

Delar ur kursens innehåll:

• introduktion i arbetsrätt – vad regleras vart?
• kollektivavtalen och dess tillämpningsområden
• rättigheter och skyldigheter inom ramen för anställningsförhållandet
• arbetsgivarens arbetsledningsrätt
• förhandlingar och de fackliga organisationerna hos dig
• formalia

 

Pacta kommer att bekräfta ditt deltagande efter den 10 mars. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Har du ytterligare frågor om kursanmälan kontakta Yvonne på telefon 08-452 77 79.

Varmt välkommen att delta!

Arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

 

Nästa tillfälle för kursen är under våren 2017, mer information kommer.

Kursledare

Kristina Hane

Kristina Hane

Förhandlare på Pacta

Madeleine Grimåker

Madeleine Grimåker

Förhandlare på Pacta

Sista svarsdatum har passerat

Pactas HR-råd

Pacta i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education har skräddarsytt följande program för dig med HR-strategisk roll.

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande HR-råd den 16-17 mars där vi tittar på HR-rollens olika bottnar!

HR-rollen i organisationer har länge debatterats. Åsikterna går isär huruvida HR-funktionen ska sitta i ledningsgrupp, utgöra chefstöd eller vara HR business partner.

Med utgångspunkt i en uppsättning tecken på kraftig samhällsomvandling diskuterar Mats Tyrstrup vad som ligger framför oss i termer av förändringar av arbetslivet. Några exempel är nya sätt att organisera arbete, nya arbetsformer men även ett förändrat ledarskap och medarbetarskap. Att HR kommer att ha en roll i allt detta förefaller självklart. Mindre uppenbart är kanske vilken (vilka?) – och varför?

Mats Tyrstrup är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och forskare med inriktning på ledarskap och chefers arbete respektive innovations- och förnyelseprocesser i kvalificerade tjänsteverksamheter.

Åsa Lundquist Coey är doktor (PhD) i Management & Complexity vid Hertfordshire University. Åsa är specialist inom kommunikativt och relationellt chefs-och ledarskap, coachning, hållbarhet, konflikthantering, komplexitet och förändring.

Teoretiska avsnitt ledda av Mats Tyrstrup varvas med samtal och slutsatser i det praktiska. Processledare under dagarna är Åsa Lundquist Coey.

Programledare för dagen är Robert Nobel.  Robert har forskarbakgrund från Handelshögskolan i Stockholm och har sedan år 2000 arbetat på heltid som programledare. Han arbetar främst med program för chefer på ledningsgruppsnivå. Roberts trivs bäst när han får bidra till att översätta insikter från den akademiska världen till chefers konkreta vardagar.

Plats och hålltider för HR-rådet

 • Plats för HR-rådet är Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
 • Vi börjar klockan 11.00 den 16 mars och avslutar med lunch den 17 mars. Vi har även en gemensam middag den 16 mars klockan 17.30.
Pactas HR-råd

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 28 februari.

 

Avgift

HR-rådet är kostnadsfritt. Pacta står däremot inte för resekostnader och bokning av logi.

Avbokning efter 2 mars eller vid ej närvaro debiteras en kostnad på 1.500:- (exkl. moms).

 

Kursledare

Samira Lundqvist

Samira Lundqvist

Sista svarsdatum har passerat

Pactas arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

Välkommen till Arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer den 15 mars, en kurs med syfte att du som verksamhetschef ska få fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal inom vårt område.

Kursen riktar sig till dig som via ditt chefsuppdrag hanterar personal- och förhandlingsfrågor, samt och/eller är ytterst ansvarig för hela din verksamhet.

Målet med kursen är att du ska få en tydlig bild av vad arbetsgivarrollen innebär ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Genom kursen får du förståelse för, och övergripande kännedom om, arbetsrättens olika områden.

Efter kursen ska du ha fått verktyg som kan hjälpa dig att hantera några av de utmaningar som du kan stöta på i det löpande arbetet gällande förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda. Du kommer också att ha kunskaper om grunderna till det som berör relationerna gentemot de fackliga organisationerna.

Kurstillfället ger dig dessutom tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.

 

Programinnehåll

 • Introduktion i arbetsrätt – vad reglerar var?
 • Kollektivavtalen och dess tillämpningsområden.
 • Rättigheter och skyldigheter inom ramen för anställningsförhållandet.
 • Arbetsgivarens arbetsledningsrätt.
 • Förhandlingar och de fackliga organisationerna hos dig.
 • Formalia.

 

Plats och tid:

 • Tändstickspalatset vid Kungsträdgården, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.
 • 15-16 mars 2017. Dag 1: 10.00 – 17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30) Dag 2: 08.30 – 15.00
Pactas arbetsrätt i praktiken för verksamhetschefer

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 13 februari. Pacta kommer att bekräfta ditt deltagande efter den 14 februari. I och med bekräftelsen blir din anmälan bindande.

Begränsat antal platser, anmäl dig snarast för att garantera din plats.

 

Avgift

Kursen kostar 2000 kr (exkl. moms) per kursdeltagare.
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna.

Pacta står inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Kristina Hane

Kristina Hane

Peter Öhrström

Peter Öhrström

Sista svarsdatum har passerat

Pactas försäkringsdag med AFA Försäkring

Välkommen till en inspirerande och utvecklande dag den 2 februari 2017 där försäkringar är fokus.

Pacta  bjuder in dig till en försäkringsdag med AFA. Dagen riktar sig till dig som är VD eller motsvarande för hela er verksamhet.

 

Under dagen kommer vi bland annat att få lära oss mer om:

 • Kollektivavtalad försäkring
 • Försäkring vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall
 • AGS—KL Rehabilitering
 • Hur bra är er organisation på att informera om försäkringar – ingen ska missa ersättning.

 

Plats och hålltider för försäkringsdagen:

 • Dagen börjar 12.00 med lunchmingel, programmet börjar med välkomnande och information om AFA Försäkring kl. 13.00
 • Dagen avslutas c:a kl. 16.30.
 • Platsen är AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18 i Stockholm.
Pactas försäkringsdag med AFA Försäkring

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 23 januari.

 

Avgift

Introduktionsträffen är kostnadsfri för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

Sista anmälningsdag är 15 januari 2017.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

PactaIntro – Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal

Välkommen till PactaIntro den 21 februari, en introduktionsträff för dina kollektivavtal.

Introduktionsträffen riktar sig till dig som ny medlem i Pacta eller till dig som är nyanställd i din roll inom HR-funktionen.  Du kan även vara VD eller motsvarande.

Syftet med dagen är framför allt att ge dig en grundläggande information kring vilka avtal som finns samt hur de olika avtalen hänger ihop. Vi kommer inte att beröra specifika bestämmelser i avtalen vid detta tillfälle. För dig som har att hantera kollektivavtalen i ditt dagliga arbete rekommenderas i nästa steg Pactas och SKLs grund- och fördjupningskurser. Vi välkomnar dialog och delaktighet kring dina funderingar under dagen.

Tillsammans sorterar vi bland begrepp och de aktörer som finns inom området pension och försäkring.  Och om det försäkringsskydd som våra kollektivavtalade försäkringar innebär.

Efter träffen vet du mer om din arbetsgivarorganisation och vilket stöd Pacta kan erbjuda dig som medlem. Du har till exempel en personlig förhandlare som du alltid kan vända dig till hos oss.

 

Plats och tid:

 • Kursen börjar 09.30 (Frukostfika serveras från 09.00) och dagen avslutas kl. 16.00.
 • Platsen är Hornsgatan 20, SKL-huset i Stockholm, i Lilla Hörsalen på plan 12.
PactaIntro – Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 23 januari.

 

Avgift

Introduktionsträffen är kostnadsfri för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Kristina Hane

Kristina Hane

Sista svarsdatum har passerat

Pactas webbseminarium TLO-KL

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande webbseminarium den 1 februari 2017 kl. 10.00-11.00 med fokus på TLO-KL, Tidig Lokal Omställning. Detta är en ny del av KOM-KL, vårt omställningsavtal, och tillkom då Arbetsgivarna och några av parterna har gett Omställningsfonden ett nytt och bredare uppdrag att stötta våra medlemmar. Den nya bilagan innehåller nya möjligheter för er så passa på att få information.

Det innebär att det nu finns det möjligheter för din organisation att få extra finansiellt stöd och hjälp från Omställningsfonden med:

 • Långsiktigt strategisk kompetensutveckling
 • Rehabilitering av medarbetare

 

Den 1 februari 2017 kl. 10.00 – 11.00 erbjuder vi därför dig, via ett webbseminarium, en inblick i vilka möjligheter som finns för din organisation. Eftersom sökandet av medlen bygger på att man lämnar in ansökan till Omställningsfonden tillsammans med lokal part kan man även se webbseminariet tillsammans med lokal part om man så önskar.

Gäst på webbseminariet är John Nilsson, förhandlare på SKL och samtalsledare är Erik Lardenäs, förhandlare på Pacta.

Målgrupp för seminariet är VD/HR-funktion eller motsvarande.

Välkommen till en inspirerande och utvecklande webbseminarium den 1 februari 2017 kl. 10.00-11.00 med fokus på TLO-KL.

Pactas webbseminarium TLO-KL

Information och anmälan

Du kommer efter din anmälan, och senast en vecka innan webbseminariet, i ett mail få webblänken och instruktion om hur du kopplar upp dig översänd till dig.

Sista anmälningsdag är 20 januari 2017.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

Pactas digitala dag

Välkommen till Pactas digitala dag den 5 april 2017 – en inspirerande och utvecklande dag där sociala medier och digitalisering är i fokus!

Målgrupp för inspirationsdagen är alla Pactas medlemmar som på en högre nivå sysslar med någon form av digitalisering inom kommunikation och/eller marknadsföring. Du har mycket goda kunskaper inom sociala medier och är väldigt spänd på att höra mer om nutidens- och framtidens råd och rön inom området.

Vi får under denna inspirationsdag lära oss mer om:

 • Hur du kan göra skillnad och skapa mätbara resultat på och via sociala medier.
 • Hur du blir bäst på digitalisering inom just ditt område.
 • Var vi är nu och vad som är nästa steg när det kommer till digitalisering.
 • De filosofiska, sociologiska och ekonomiska konsekvenserna av digitalisering.

 

Föreläser under dagen gör Karin Macke, Head of Office GBG på KSMG, Frida Boisen, digital- och ansvarig utgivare på Bonniers och som fått utmärkelsen världsmästare i sociala medier, Jerry Silfwer aka Doctor Spin och Alexander Bard, framtidsforskare med förutsägelser som visat sig vara slående korrekta över tid.

Även Berghs School of Communications och Mynewsdesk kommer att medverka då de redovisar resultaten från The Digital PR Revolution, en global studie gällande arbete med digitalisering på hög nivå. Vilka kommunikativa utmaningar står vi inför idag och imorgon, och vilka digitala värden rekommenderas för att vara en framgångsrik organisation? Studien visar tydligt var vi digitalt befinner oss i nuläget och vart vi är på väg.

Berghs School of Communication och Mynewsdesk har för Pactas räkning sammanställt resultaten av studien och kommer på Pactas digitala dag att presentera en kontenta som utgår från våra medlemmars behov och förutsättningar.

Plats och tid:

Pactas digitala dag

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 5 mars 2017. Pacta kommer efter sista anmälningsdag konfirmera att du är bokad. Begränsat antal platser, anmäl dig snarast för att garantera din plats.

Vid fullbokat arrangemang ordnar Pacta en väntelista.

 

Avgift

Pactas digitala dag är kostnadsfri för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

Avbokning efter 5 mars eller vid ej närvaro debiteras en kostnad på 1.500:- (exkl. moms).

 

Kursledare

Eva Strindberg

Eva Strindberg

Fullbokat

Pensionskurs AKAP-KL/KAP-KL

Pacta tillsammans med KPA bjuder in till en kurs om det nya pensionsavtalet AKAP-KL och det gamla avtalet KAP-KL. Kursen vänder sig till dig som arbetar med pensioner i Pactas medlemsorganisationer såsom pensionshandläggare och andra som vill lära sig om pensionsavtalen.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om reglerna i pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL .

 

Välkommen till en inspirerande och utvecklande kurs den 6 december med fokus på AKAP-KL och KAP-KL.

 

Programinnehåll

 • Genomgång av huvudreglerna i pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL
 • Vilka anställda omfattas av respektive pensionsavtal, hur påverkas pensionen av lön, anställningstid och pensionsavgifter.
 • Vilka pensionsförmåner finns det i respektive avtal. Avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, särskild avtalspension och pension till efterlevande.
 • Möjligheten till alternativ avtalstillämpning inom respektive pensionsavtal.
 • Likheter och skillnader mellan pensionsavtalen

 

Plats och hålltider för kursen:

 • Kursen börjar 09.30 (Frukostfika serveras från 09.00) och dagen avslutas c:a kl. 16.00.
 • Platsen är Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, i Stockholm. Lokalen heter Strömmen.

 

Kursledare är Kerstin Strand från KPA Pension.

 

Pensionskurs AKAP-KL/KAP-KL

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 6 november

Avgift

Priset är 4 000 kronor/person exkl. moms, frukostfika, lunch, eftermiddagsfika och kursdokumentation ingår i priset, Pacta står inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal – PactaIntro

Välkommen till PactaIntro den 1 december, en introduktionsträff för dina kollektivavtal.

Introduktionsträffen riktar sig till dig som ny medlem i Pacta eller till dig som är nyanställd i din roll inom HR-funktionen.  Du kan även vara VD eller motsvarande.

Dagen syftar till att du ska få en god överblick och en översiktlig inblick i dina kollektivavtal vad gäller partsförhållanden på olika nivåer, förhandlingsordningen avseende rättstvister samt vad som är utmärkande avseende lön och villkor inom vår sektor och vad du har att förhålla dig till inom ramen för detta. Vi välkomnar dialog och delaktighet kring dina funderingar under dagen.

 

Plats och tid:

 • Vi startar dagen kl 09.30 med kaffe, själva introduktionsträffen börjar 10.00.
 • Vi avslutar dagen med eftermiddagsfika kl. 15.30. Lunch ingår.
 • Platsen för introduktionsträffen är Hornsgatan 20, SKL-huset i Stockholm. Konferensrum Havet på plan 12.

 

Introduktionsträff gällande dina kollektivavtal – PactaIntro

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 1 november.

Avgift

Introduktionsträffen är kostnadsfri för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Kristina Hane

Kristina Hane

Fullbokat

Branschråd för verksamhetsområdet Räddningstjänst

Pacta bjuder in sina medlemmar inom verksamhetsområdet Räddningstjänst till ett branschråd med fokus på frågor inom verksamhetsområdet. Rådet är ett nätverk för utbildningsföretag och kommunalförbund för att utveckla gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivar- och intressefrågor.

Rådets uppgift är att fungera som samrådsorgan för företagen och kommunalförbundens gemensamma frågor och fungerar som referensgrupp vid centrala kollektivavtalsförhandlingar och syftar till att fungera som en kontakt mellan Räddningstjänst och Pacta, samt till att vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen. Pactas medlemmar kan närvara genom VD/motsvarande eller personalchef.

 

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande branschråd den 21 november med fokus på frågor inom Räddningstjänst.

Vi får under detta branschråd bland annat lyssna till:

 • Anders Ygeman, Sveriges inrikesminister, som berättar om pågående och kommande utredningar på Justitiedepartementet.
 • Jan Wisén, MSB, som talar om framtiden.
 • Sophie Thörne, SKL, och Sofie Bengtsson, Pacta, som informerar om aktuella arbetsgivarfrågor och ärenden samt pågående och avslutade förhandlingar (RIB16, SAP-R).

 

Plats och tid:

 • Branschrådet äger rum den 21 november. Frukostfika serveras från 09.00, branschrådet börjar 09.30. Branschrådet förväntar avslutas senast 16.
 • Plats för branschrådet är Piperska muren, Scheelegatan 14 i Stockholm.

 

 

Branschråd för verksamhetsområdet Räddningstjänst

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 28 oktober.

Avgift

Branschrådet är kostnadsfritt för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Sofia Bengtsson

Sofia Bengtsson

Sista svarsdatum har passerat

Branschråd för verksamhetsområdet Utbildning

Pacta bjuder exklusivt in alla sina medlemmar inom verksamhetsområdet Utbildning till ett branschråd med fokus på utbildningsfrågor. Rådet är ett nätverk för utbildningsföretag och kommunalförbund för att utveckla gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivar- och intressefrågor.

Rådets uppgift är att fungera som samrådsorgan för företagen och kommunalförbundens gemensamma frågor och fungerar som referensgrupp vid centrala kollektivavtalsförhandlingar och syftar till att fungera som en kontakt mellan utbildningsföretagen och Pacta, samt till att vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen. Pactas medlemmar kan närvara genom VD/motsvarande eller personalchef.

 

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande branschråd den 17-18 november med fokus på utbildningsfrågor.

Vi får under detta branschråd bl. a lära oss mer om:

 • Sammanslagning Pacta- KFS
 • Skolmissionens arbete
 • Statliga lärarsatsningen
 • Höstens budgetproposition

 

Plats och tid:

 • Vi startar med gemensam lunch kl 12 den 17:e november och avslutar med lunch kl 12 den 18:e.
 • Platsen för branschrådet är Hornsgatan 20.
 • På kvällen den 17:e äter vi gemensam middag på Norra Brunn.

 

 

Branschråd för verksamhetsområdet Utbildning

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 14 oktober.

Avgift

Branschrådet är kostnadsfritt för våra medlemmar, Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Alexandra Wåhlstedt (Tjänstledig)

Alexandra Wåhlstedt (Tjänstledig)

Sista svarsdatum har passerat

Pactas ordförande – och VD dag 6 oktober

Pacta bjuder nu exklusivt in alla VD:ar och ordföranden för Pactas medlemsbolag till en dag fokuserad enbart på VD- och ordföranderollen.

Välkommen till en inspirerande och utvecklande dag där samspelet mellan dessa roller står i fokus och där vi tittar närmare på rättsliga rättigheter och skyldigheter samt de utmaningar som just ordförande och VD:ar står inför dagligen.

Du får lyssna till Bengt Baron, fd VD för bland annat Vin & Sprit, Leaf och Cloetta, Claes-Göran Sylvén, styrelseordförande i börsnoterade ICA-gruppen och modekedjan MQ, Edna Eriksson, utbildare inom mångkultur, likabehandling, jämställdhet med mera, Advokatbyrån Cederquist, Korn Ferry Hay Group och många fler.

Boka in den 6 oktober i din kalender för att inte missa detta tillfälle. Detta evenemang är en nysatsning från Pactas sida och kommer återkomma årligen på Pactas agenda.

 

Pactas ordförande – och VD dag 6 oktober

 

Information om anmälan

Anmäl dig via intresserutan nedan, senast den 6 september.

Avgift

Pactas ordförande – och VD dag är kostnadsfritt för våra medlemmar.

Kursledare

Samira Lundqvist

Samira Lundqvist

Sista svarsdatum har passerat

HR-råd 6-7 oktober

EVENT: Pactas HR-råd erbjuder en plattform där medlemmar både får möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande. Pactas HR-råd vänder sig till alla Pactamedlemmar som har ett HR-strategisk uppdrag och arbetar med personalstrategiska frågor.

Pactas HR-råd erbjuder kompetensutvecklande aktiviteter. Du få verktyg i hur du kan arbeta med och ligga steget före i HR-strategiska frågor.

Om du arbetar med personalstrategiska frågor är du hjärtligt välkommen till Pactas HR-råd.

 

Välkommen till ett inspirerande och utvecklande HR-råd om hållbart ledarskap, förändringsledarskap, förändringsarbete och coachande arbete.

Plats: Victory Hotel, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan i Stockholm.

 

Rumsbokning

Det är förreserverat ett antal rum på Victory Hotel i Gamla Stan, Lilla

Nygatan 5 i Stockholm. Dessa rum måste bokas senast 31 juli annars släpps reservationen på rummen.

Ange bokningskod HR-råd 6-7 oktober. Läs mer på deras hemsida eller ring 08-506 400 00 .

 

 

HR-råd 6-7 oktober

 

Information om anmälan

Anmäl dig nedan via intresserutan, senast den 7 september 2016.

 

Avgift

HR-rådet är kostnadsfritt. Pacta står däremot inte för resekostnader och logi.

 

Kursledare

Samira Lundqvist

Samira Lundqvist

Sista svarsdatum har passerat

Pensionsdagen 19 september

Välkommen till ett spännande seminarium med Pacta där du kan förbereda dig för förändringar i framtiden gällande pensioner och trender som kan förändra framtidens arbetsliv och pensionsförutsättningar.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar som VD, personalchef eller motsvarande, oavsett inom vilken bransch du är verksam inom.

Eftermiddagen inleds med att Victoria Hansson från SKL ger en bild av de mest aktuella förhandlingsfrågorna inom pensionsområdet. Därefter, lyssna till Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker från Folksam och Göran Krafft, partner på Kairos Future.

Håkan kommer att berätta om vägen till ett pensionssystem i världsklass. Ett resultat av flera studier kring ledar- och medarbetarskap och läget för det svenska pensionssystemet, dess utmaningar och behovet av nödvändiga förändringar för att Sverige ska kunna leverera utomordentliga pensioner.

Göran talar om vad som attraherar unga och hur man får dem att stanna på en arbetsplats. Vidare också om hur yrkesverksammas syn på sin pensionering har förändrats – när man vill gå i pension, när man tror att man kommer att gå i pension.

Inbjudan till pensionsdagen

Pensionsdagen 19 september

 

Datum och tid:

19 september.

Pacta bjuder på lunch från kl. 11.30

Seminariet startar klockan 13.00 och slutar 17.00

Lokal är Lilla Hörsalen i SKL-huset, Hornsgatan 20, Stockholm

Frågor gällande eventet ställs till Erik Lardenäs, förhandlare på Pacta.

 

 

Kursledare

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Sista svarsdatum har passerat

SKL:s kurser

Genom vårt partnerskap med SKL har du som medlem tillgång till ett stort antal av SKL:s kurser

Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

2018-02-21

Kursen syftar till att gå igenom avtalet, byta erfarenheter och få en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

Webbsändning: Skolans rekryteringsutmaning - lokala strategier och exempel

2018-02-21

Antalet elever blir allt fler samtidigt som många lärare går i pension. Behovet av lärare är så stort att det inte räcker att utbilda fler. Vi måste även utveckla organisation och arbetssätt i skolan.

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

2018-02-22

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

2018-02-27

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

Seminarium om Samverkansavtalet

2018-03-12

SKL, Pacta och de fackliga organisationerna arrangerar ett webbsänt seminarium om det nya Samverkansavtalet.

Arbetsrättslig Baskurs

2018-03-13

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Stockholm

2018-03-21

SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

Arbetsmiljörätt – arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

2018-03-22

Kursen är ägnad att ge en grundläggande genomgång om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, om de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete

Avtal för räddningstjänstpersonal

2018-03-22

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och Kollektivavtal

2018-03-22

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar

Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Malmö

2018-04-11

SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Göteborg

2018-04-25

SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

Avtal för räddningstjänsten

2018-04-25

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Stockholm

2018-04-26

SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

2018-05-15

Kursen ger fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB

Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktnin

2018-05-22

Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.

Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

2018-05-30

Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer,arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

PAN/Bilaga J

2018-05-30

Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

2018-09-10

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

Arbetsrättslig Baskurs

2018-10-01

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

2018-10-16

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

2018-10-24

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde

Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

2018-11-07

SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

2018-11-07

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

Kurs verksamhetsövergång

2018-11-14

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.