Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Kännetecknande för den nya arbetsgivarorganisationen

Den nya organisationen kommer tills vidare att kallas för DNF. Vi kommer ha över 1000 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar över 15 branscher.

Med affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och fortsatt starkt medlemsfokus samt medlemsinflytande kommer vi att stå för professionell och personlig serviceanda. Tillsammans har vi kraften att genom konkurrenskraftiga avtal och den bästa servicen ge våra medlemsföretag förutsättningar att vara attraktiva arbetsgivare och utföra sina samhällsnyttiga uppdrag.

Läs mer Tillbaka