Webbkonferens om organisatorisk och social arbetsmiljö

April
05

Konferensen syftar till att gå igenom den nya föreskriften AFS 2015:4 och vägledningen

Tid: 5 april 2016 13.00 – 16.00

Målgrupp: Personalchefer, förhandlingschefer och övriga chefer som har arbetsmiljöansvar eller som hanterar arbetsmiljöfrågor, även förtroendevalda politiker och arbetsmiljöstrateger
Kostnad: 500 kr (exkl. moms)

Läs mer