Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Webbkonferens om organisatorisk och social arbetsmiljö

April
05

Konferensen syftar till att gå igenom den nya föreskriften AFS 2015:4 och vägledningen

Tid: 5 april 2016 13.00 – 16.00

Målgrupp: Personalchefer, förhandlingschefer och övriga chefer som har arbetsmiljöansvar eller som hanterar arbetsmiljöfrågor, även förtroendevalda politiker och arbetsmiljöstrateger
Kostnad: 500 kr (exkl. moms)

Läs mer