Seminarium om Personliga skäl den 15 september 2016 (Stockholm)

September
15

Arbetsgivarförbundet Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

Läs mer om seminariet här

Anmäl dig här