Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Seminarium: Diskriminering i arbetslivet

Oktober
21

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Syftet med seminariet är att ge arbetsgivaren kunskap om diskrimineringslagens
bestämmelser gällande arbetslivet, hur anmälningar och tvister på detta område praktiskt hanteras.

Seminariet vänder sig i första hand till personalchefer, förhandlingschefer och övriga chefer som har arbetsgivar- och förhandlingsansvar samt personalkonsulenter och personalhandläggare. Vi ser naturligtvis
gärna förtroendevalda politiker som deltagare.

Tid och plats: 26 mars 2015 på Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.