Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Mars
16

Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med seminariet är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering. Seminariet består i huvudsak av föreläsningar med inslag av grupparbeten med diskussioner utifrån typfall.

Seminariet vänder sig i första hand till personalchefer, förhandlingschefer och övriga chefer som har arbetsgivar- och förhandlingsansvarsamt personalkonsulenter och personalhandläggare. Vi ser naturligtvis gärna förtroendevalda politiker som deltagare.

Plats: Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Tid: Seminariet börjar kl. 09.30 första dagen med registrering (samlingskaffe från kl. 09.00). Andra dagen avslutas ca kl.15.00.

Avgift: Kursavgift 6 800 kronor (exkl. moms). Avgiften inkluderar kursdokumentation, kaffe och lunch. Önskas logi ombesörjes detta (och betalas) av kursdeltagaren själv.

Läs mer här

Anmäl dig här