Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Mars
16

Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med seminariet är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering. Seminariet består i huvudsak av föreläsningar med inslag av grupparbeten med diskussioner utifrån typfall.

Seminariet vänder sig i första hand till personalchefer, förhandlingschefer och övriga chefer som har arbetsgivar- och förhandlingsansvarsamt personalkonsulenter och personalhandläggare. Vi ser naturligtvis gärna förtroendevalda politiker som deltagare.

Plats: Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Tid: Seminariet börjar kl. 09.30 första dagen med registrering (samlingskaffe från kl. 09.00). Andra dagen avslutas ca kl.15.00.

Avgift: Kursavgift 6 800 kronor (exkl. moms). Avgiften inkluderar kursdokumentation, kaffe och lunch. Önskas logi ombesörjes detta (och betalas) av kursdeltagaren själv.

Läs mer här

Anmäl dig här