Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pensionskurs

Oktober
14

Pacta bjuder in till Pension KAP-KL och AKAP-KL 151014

Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att du som personalchef och/eller förhandlingschef ska få fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal inom vårt område.

Kursens mål

Målet med kursen är att du ska få ökade kunskaper om vart du befinner dig som part i den svenska modellen och vad du förfogar över inom ramen för systemet. Dina erfarenheter utgör en viktig del av kursen som även ger dig en unik möjlighet att knyta nya kontakter med chefer i liknande situation och roll som du.

Programinnehåll

  1. Arbetsledningsrätten
  2. Samverkan
  3. Arbetsgivaransvaret
  4. Lojalitets- och integritetsfrågor

Tid och plats

14 oktober 2015
Sista anmälningsdag: 1 oktober

Läs mer på om våra kurser här.