Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Lunchmöte på temat Kompetensförsörjning och social hållbarhet

November
15

Sobona, Renova och Nordiskt valideringsforum bjuder i samarbete med Tillväxtverket in till ett lunchmöte om kompetensförsörjning och social hållbarhet. Lunchmötet riktar sig till Sobonas medlemsföretag, Renovas ägarkommuner och kunder samt övriga som är intresserade.

Tid och plats

Datum: 15 november 2018
Tid: Drop in från kl. 11.00 med lunch
Plats: Renovas Miljöcenter på Renovas avfallskraftvärmeverk
Adress: von Utfallsgatan 29, Sävenäs, Göteborg
Hitta dit: Busshållplats är Industrigatan eller Lemmingsgatan (med en kort promenad). Bussar går från Gamlestan morgon och eftermiddag.

Anmälan

Anmäl här om du vill ha lunch

Program

Kl. 12:00 ”Till ett jobb via återvinningsbranchen”
Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har beviljats anslag från Tillväxtverket på nästan 1 000 000 kr. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning till återvinningsbranschen genom validering på nationell basis. Conny Larsson, projektledare på Sobona, berättar om möjligheterna som detta innebär.

Kl. 12:15 En enkel och tillgänglig metod för validering
Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter. Här synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur, var och när det är förvärvat. Anna Karin Jendert, Nordisk valideringsforum, berättar om validering utifrånSveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Kl. 12:45 Renovas Jobbspår avfall och återvinning
En möjlighet för nyanlända och arbetssökande att genom stegvist jobb- och kunskapslyft få förutsättningar att få tillsvidareanställning på Renova. Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova, berättar om planerna på ett Jobbspår.

Kl. 13:00–14:00 Kaffe och möjligheter att ställa frågor och prata vidare om fortsatta samarbeten

Varmt välkommen!

Conny Larsson, Sobona
Sofia Westergaard, Renova
Anna Karin Jendert, Nordisk valideringsforum