Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Allmänna bestämmelser (AB) med personaladministrativ inriktning

Juli
15

Kursen syftar till att genom ett utbyte av erfarenhet ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa
frågeställningarna. Kursen kommer inte att behandla beräkning av lön.

Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare. Vi tror att du tillgodogör dig kursinnehållet bäst om du har något års erfarenhet av arbete med Allmänna bestämmelser.

Tid och plats: 31 mars–1 april 2015, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Mer information om kursen hittar du här