Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal (Malmö)

Mars
08

Arbetsgivarförbundet Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper regelverket kring förhandlingar.

Seminariet vänder sig i första hand till personalchefer, förhandlingschefer och övriga arbetsgivarföreträdare som har förhandlingsansvar samt personalkonsulenter och personalhandläggare. Vi ser naturligtvis gärna förtroendevalda politiker som deltagare.

Innehåll:

Olika typer av förhandlingar

  • Intresseförhandlingar
  • Medbestämmandeförhandlingar
  • Rättstvisteförhandlingar
  • Regler om förhandlingar

MBL
Kommunala Huvudavtalet – KHA 94
Förhandlingar med organisationer som inte är part i KHA 94
Behörighets- och befogenhetsfrågor/Delegationsbestämmelser
Kollektivavtal
Sanktioner
Seminariet innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner

Tid och plats: Den 8 mars 2016, Scandic Triangeln, Triangeln 2, Malmö. Seminariet börjar kl. 09.30 med registrering (samlingskaffe från kl. 09.00) och avslutas ca kl.16:30.

Avgift: 3 400 kronor (exkl. moms). Avgiften inkluderar kursdokumentation, kaffe och lunch.