Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Grundkurs – löneavtal och lokal lönebildning

April
12

Arbetsgivarförbundet Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till ovan nämnda kurs i Stockholm.

Kursen vänder sig i första hand till tjänstemän som helt eller delvis ansvarar för arbetsgivarens övergripande arbete med löneavtal, lönepolitik, och lönebildning inom kommun, landsting eller Pactaföretag.

Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

Kursen kommer bland annat att innehålla följande:

– Den lokala lönebildningen och strategiskt lönepolitiskt arbete
– Genomgång av löneavtalens konstruktioner
– Innebörden av och förutsättningar för att använda olika förhandlingsordningar

Tid: 12 april 2016, Dagen börjar kl. 10.00 (kaffe serveras från kl. 09.30) och avslutas senast kl. 16.00.

Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klara strand, Klarabergsviadukten 90.

Avgift: 3 400 kronor (exkl. moms), Avgiften inkluderar kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter seminariet. Önskas logi, bokas och betalas detta av deltagaren själv.

För anmälan klicka här

För mer information och fullständigt program, klicka här