Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Arbetsrättsseminarium – verksamhetsövergång

April
19

ARBETSRÄTTSSEMINARIUM – VERKSAMHETSÖVERGÅNG
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

Seminariet vänder sig i första hand till personalchefer, förhandlingschefer och övriga chefer som har arbetsgivar- och förhandlingsansvar samt personalkonsulenter och personalhandläggare. Vi ser naturligtvis gärna förtroendevalda politiker som deltagare.

På kursen varvas föreläsningsavsnitt med grupparbeten och diskussioner om praktiska typfall. Syftet är att belysa några vanligt förekommande arbetsrättsliga frågeställningar i samband med verksamhetsförändringar och verksamhetsövergång.

Tid och plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Seminariet börjar kl. 09.30 (samlingskaffe från kl. 09.00) och avslutas ca. kl. 16.30

Avgift: Kursavgift 3 400 kronor (exkl. moms). Avgiften inkluderar kursdokumentation, kaffe och lunch. Önskas logi kvällen före kursstart, ombesörjes detta (och betalas) av kursdeltagaren själv.

Frågor om seminariets innehåll lämnas av Anna Svanestrand och Frida Kertz på tfn 08-452 70 00.

Inbjudan Arbetsrättsseminarium Verksamhetsövergång 19 april 2016 i Stockholm

Anmäl dig här