Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Erbjudande och service

När KFS och Pacta slås ihop och tillsammans blir dubbelt så stora med ökade resurser som följd kommer servicenivån att ha alla förutsättningar att bli ännu vassare.

En långsiktig stabilitet och kontinuerligt medlemsinflöde ger den kraft som behövs för att kunna fokusera på att utveckla verksamheten utifrån medlemmarnas behov. Tillsammans blir Pacta och KFS Sveriges största arbetsgivarförbund för kommunala och landstingsägda bolag samt privata företag som verkar inom samhällsnyttan.

Läs mer Tillbaka